Library 'artes techné'

Enjoy the collection of -grams
Hier kunnen de studenten en trainees van Artes Sophiae de diagrammen en de dynagrammen vinden die zij nodig hebben om een systeem dynamische denk en werkwijze eigen te maken.
 
Opleiding en trainingen binnen artesS verband worden systeemdynamisch uitgewerkt in open en gesloten modellen, dynagrammen en diagrammen.
 
Enerzijds kan informatie lineair tekstueel worden opgeslagen, anderzijds kan diezelfde informatie visueel worden weergegeven in systeemdynamisch uitgewerkte modellen.
 
Binnen artesS verband is en het subject en het object van onderzoek de wisselwerking tussen begrip en beeld, tussen een discursief, lineaire informatiestroom en een recursief, visueel patroon. 
 
In de loop der jaren zijn honderden modellen systeemdynamisch uitgewerkt; dat houdt in, dat zij onderling compatible zijn. Slechts op deze wijze kunnen ze in het onderzoek benut worden om diepteverbanden aan het licht te brengen.
 
Uiteindelijk dienen hier de diagrammen en dynagrammen gepubliceerd te worden die de toets van een systeemdynamische benadering kunnen doorstaan. Dit streven blijft evenwel afhankelijk van een voortschrijdend inzicht.

Dat voortschrijdend inzicht is het resultaat van studie en onderzoek. Vandaar dat we nu, in historische volgorde voortwerkend, achtereenvolgens diagrammen, dynagrammen, duogrammen, dictogrammen en hologrammen hebben ontwikkeld die allen systeemdynamisch compatible uitgewerkt zijn / worden.
 
Een nadere toelichting op de `grammetjes´ kunt U vinden onder functional mapping.
 
Het voortschrijdend inzicht impliceert dat trainees en studenten systeemdynamiek, die voor hun studiedoeleinden, de betreffende `grammetjes´ gedownload hebben, geregeld de aanpassingen inzake de `grammetjes´ in ogenschouw dienen te houden, dat kan via onze rubriek new-grams.
 
Het doel van deze bibliotheek  is tweeerlei:
 
1. De studieuze bezoeker een overzicht te geven van de tot nu toe digitaal  en systeemdynamisch uitgewerkte modellen, inzake human dynamics (praktische menskunde), organisation dynamics, system dynamics, research dynamics. Dat impliceert dat nog honderden diagrammen wachten op digitale verwerking alvorens ze upgeload kunnen worden, hulp in deze blijft welkom.
 
2. De bibliotheek resorteert onder artes techne, de kamer binnen het instituut Artes Sophiae, die zich bezig houdt met onderzoek en ontwikkeling van system dynamics en wel de kwalitatieve tak. Langs deze wijze tracht artes techne haar resultaten beschikbaar te maken en te houden voor alle studenten die zich willen bekwamen in deze tak van denksport. Aan hen alle vreugde erin te mogen rondwaren. Een kritische noot, ter verbetering, wordt zeer gewaardeerd.

In de onderzoekspoot van ArtesS worden de volgende principes geoefend en geleefd, zie onderstaand diagram.

https://sites.google.com/a/artes-sophiae.com/artes-sophiae/bibliotheek/artes-sophiae-corporate-manners-hersenvorm.jpg
https://sites.google.com/a/artes-sophiae.com/artes-sophiae/bibliotheek/artes-sophiae-corporate-manners.jpg

De auteur Michael J. Gelb beschrijft zeven verschillende gebieden waarbinnen Leonardo’s genialiteit naar voren kwam. De kern van het boek Denken als Leonardo da Vinci gaat over het toepassen van de Zeven Da Vinciaanse Principes:

  1. Curiositá - Een nieuwsgierige benadering van het leven en een streven naar permanent leren.
  2. Dimostrazione - Een voornemen om kennis te toetsen aan ervaring en een bereidheid om van fouten te leren.
  3. Sensazione - De voortdurende verfijning van alle 12 zintuigen als middel om de ervaring te verlevendigen.
  4. Sfumato - Een bereidheid om dubbelzinnigheid, paradoxen en onzekerheid te verwelkomen.
  5. Arte/Scienza - De ontwikkeling van het evenwicht tussen wetenschap en kunst, logica en logiek, begrip en beeld.
  6. Corporalità - Het streven naar gratie, handvaardigheid, conditie en houding.
  7. Connesione - De erkenning van het onderlinge verband en de waardering van de onderlinge verbondenheid van alle dingen en verschijnselen. Systeemdynamisch denken.


Bibliotheek