Artes Techné‎ > ‎Diagram‎ > ‎Human dynamics‎ > ‎

Eigenaarschap

Succes is iets wat éénieder zichzelf wellicht toewenst, maar het eigenlijke succes is pas daar waar het aller-eigenste om niet weet te verschijnen en zich niet hoeft te meten aan het toegekende succes door derden om zich toch succesvol te mogen noemen. De mate van succes mag dus gemeten worden aan de mate van de realisatie van het eigenaarschap zelve en voor zover het behaalde succes toevloeit aan de ander en het andere. Succesvol is die eigenaar, die datgene brengt wat niemand anders dan zij in dit leven weet voort te brengen. Daartoe dient het eigenaarschap en leert het dienstbaar te worden aan zichzelf en aan anderen. Eigenaarschap wil meer brengen dan halen, pas dan vloeit er overvloed, paart invulling aan vervulling.
https://sites.google.com/a/artes-sophiae.com/artes-sophiae/bibliotheek/functional-mapping/diagrammen/human-diagrams/eigenaarschap/human-dynamics-eigenaarschap-teamwork-karakteristieken-8.jpg

https://sites.google.com/a/artes-sophiae.com/artes-sophiae/bibliotheek/functional-mapping/diagrammen/human-diagrams/eigenaarschap/human-dynamics-eigenaarschap-teamwork.jpg


Comments