4 karakteristieken van de persoonlijke ontwikkeling

4 karakteristieken van de persoonlijke ontwikkeling

 • Zuid -Oost. zelf- functie: Het vermogen van de mens om bij zichzelf te blijven (te verbinden met zichzelf) en tegelijkertijd zich te verbinden met iets anders dan zichzelf, waarin zij zich zelf kan verliezen of waarin zij volledig op kan gaan. De nadruk valt bij de zelf-functie meer op het verbinden met de ander of het andere. Het betreft een actief actueel verbinden. Dit verbinden vindt veelal op een onbewuste wijze plaats.
 • Noord-West. identiteit- functie: Het vermogen van de mens dat zij ondeelbaar samenvalt met zichzelf.  Dit samen vallen met zichzelf laat zien dat het zelf on-deelbaar (in-dividere) samen valt met zich zelf en daar mee identiek wordt aan zich zelf. De nadruk valt bij de identiteit-functie meer op het verbinden met zichzelf. Het betreft een permanent passief vermogen. Het is latent steeds aanwezig, maar het kan zich zelf daar steeds opnieuw van bewust worden. Zodat het verbinden op een veelal bewuste wijze kan plaats vinden. Vanuit deze identiteit kan het zelf zich ondeelbaar verbinden met de ander of het andere.

De as van de Zelf-functie blijft aanwezig (beide verbindend,subject betrokken enz). We zouden kunnen zeggen dat deze 2 karakteristieken van de persoonlijkheid specificaties zijn van deze algemene as.


 • Zuid-West. ego-functie:  Het vermogen van de mens om zich af te scheiden en of af te grenzen van zich zelf en/of van de ander en het andere. De nadruk valt bij de ego-functie meer op het zich afscheiden van de ander of het andere. Ik ben niet de ander of het andere en de ander is mij niet. In deze afscheiding heeft het ik het vermogen om zijn eigen ik vorm te gaan geven. Dit afscheiden betreft een passief permanent vermogen. Dit afscheiden vindt veelal op een onbewuste wijze plaats.
 • Noord-Oost. ik- functie: Het vermogen van de mens om zich af te scheiden en of af te grenzen van zichzelf.  Dat betekent dat het Ik zich tegen over zich zelf kan stellen en tegen over ieder ander object dan zich zelf. Daarmee objectiveert het Ik het zelf.  De nadruk valt bij de ik-functie meer op het zich kunnen afscheiden en/of afgrenzen van zichzelf. In deze afscheiding heeft het Ik het vermogen om het niet-Ik vorm  te geven. Hier mee ontstaat ruimte voor het andere dan zich zelf. Door deze ruimte of in deze ruimte kan het Ik een object betrokken dimensie scheppen. Deze object betrokken benadering geeft het Ik de vrijheid om te kiezen tussen het ene en/of het andere.  Dit scheidende vermogen betreft een actief actueel vermogen. Dit afscheiden vindt veelal op een bewuste wijze plaat. Het maakt het mogelijk om je ik bewust objectbertokken te aanschouwen en los van jezelf en de ander/het andere.

Binnen de persoonlijke ontwikkeling onderscheiden we 4 karakteristieke functies:
 • zelf-functie (zuid-oost), 0-7 jaar
 • ego-functie (zuid-west). 7-14 jaar
 • identiteit-functie (noord-west), 14-21 jaar
 • ik-functie (noord-oost), 21-28 jaar

Waarbij in het dynagram zichtbaar wordt op welke leeftijd deze karakteristieke functie in de persoonlijke ontwikkeling haar aanvang neemt.

Waarbij in het diagram zichtbaar wordt dat er een object betrokken opponerende strategie als wel een subject betrokken participerende strategie in acht dient te worden genomen.


 • ik-functie (noord-oost), startend op Oost, linksom, object betrokken opponerende route.
 • zelf-functie (zuid-oost) startend op Oost, rechtsom, subject betrokken participerende route.

Op west  kruisen deze twee routes elkaar, waarmee tot uitdrukking gebracht kan worden dat ze respectievelijk met elkaar kunnen conflicteren dan wel in een vruchtbare functionele wisselwerking kunnen staan. Het voelen speelt in deze functionele wisselwerking een cruciale rol.

Wanneer we deze 3 ledige zielsvermogen 4 ledig uitwerken dan introduceren we daar toe het handelen. Onder het handelen verstaan we een actuele oorspronkelijke 'geboorte' moment, waarin en waardoorheen de mens denkend, voelend, willend kan handelen, verschijnen en doen worden.

 • Oost, handelen.
 • Zuid, willen.
 • West, voelen.
 • Noord, denken.Comments