Systeem dynamisch denken

The spagyric art to create a comprehensive science - changing the game with system dynamics.

...how to train the hard skills of knowledge...
 
Artes-Sophia is het instituut waar U, op grond van Uw verworven vermogens om te kennen en te kunnen, systeemdynamisch leert denken en werken. Met als resultaat dat je als kennismanager kwantiteit paart aan kwaliteit en in staat bent diepte verbanden te scannen en te bevragen.
 
Breng je denken weer in beweging: met een beweeglijk denken blijf je vitaal.
Pas dan beweeg je je moeiteloos voort op een evoluerende kennisstroom. 

Doen is een kwestie van denken, denken is een kwestie van doen. Een kwestie kan je verstaan als een queeste: een zoektocht tussen kennen en kunnen, tussen kennis en kunst. Met deze vier termen omvat je in een notedop het managen van kennis.
 
De dynamiek tussen deze vier termen kan je inzichtelijk weergeven in een open systeem model. Een model kan je verstaan als een abstracte visuele weergave van te denken verbanden. De queeste die wij ondernomen hebben is de vraag hoe je zo een model volgens rationele, systeemdynamische, regels dient te bouwen en in te richten.
 
Al doende hebben we een statisch veld (diagram / gerelateerd aan de ruimte) en een dynamisch veld (dynagram / gerelateerd aan de tijd) ontwikkeld en ingericht met alle mogelijke modellen uit ons kennisbereik. De vraag is hoe je nu onderscheiden modellen in een systeemdynamisch verband compatible kunt maken?
 
Je kunt niet zomaar verschillende modellen aan elkaar koppelen. Daartoe benut je een overkoepelend systeem volgens strikte coherentieregels. Regels die voortspruiten uit het coherentiemodel van de waarheidsvatting; zij reguleren het analytische en synthetische vermogen om respectievelijk in begrippen (consistent) en in beelden (coherent) te denken.
 
Het unieke van dit open systeem model is het gegeven dat je nu begrip en beeld in een visueel te denken kader, helder en duidelijk op een A4tje kunt denken en wel zodanig dat je kunt doorlinken naar alle relevante, bestaande en te ontwikkelen modellen.
 
Daartoe zijn posities en betrekkingen in diagram en dynagram op een begripslogische en een beeldlogische wijze gevalideerd aan de hand van rationele regels uit het erfgoed van talloze filosofen, waaronder Aristoteles, Hegel, Foucault, Ricoeur.
 
Een dynamische en complexe kennisontwikkeling vraagt om een adequaat instrument: de beste 'computer' zit nog altijd in je eigen systeem van denken, voelen en willen. Tenminste als je dat menselijke systeem leert hanteren op een systeem-dynamische wijze.