Missie, visie en doelManifest 2017-2024

In het volgende manifest vind je onze visie, missie en doelen voor 2017 t/m 2024: Manifest

https://sites.google.com/a/artes-sophiae.com/artes-sophiae/over-ons/missie/system-research-organisation-human-dynamics-bildung.jpg


De missie van Artes Sophiae

Systeem dynamisch denken verankeren in de wereld als een beproefde methode om kennis te ontwikkelen, te combineren, toe te passen en te borgen in een verbindend patroon.
 

De visie van Artes Sophiae


De wereld van morgen heeft ordening en structuur nodig om de kennis-explosie zinvol te integreren in mens en organisatie.


The goal of Artes Sophiae 

To structure the world's knowledge and make it universally interchangeable and useful.

The aim of Artes Sophiae is to create system dynamic models, grounded in the past, framed in the present and offered to the future.
 
 
Charter of artes Sophiae
 'sustainable co-evolution in co-operation'

tekst, klik hier