System dynamics

Leren denken en werken in en vanuit diverse paradigma's
Systeem dynamisch denken en werken leer je niet zo maar, het vraagt zicht op onderscheiden paradigma's en het ontwikkelen van dito onderzoeksgangen. Zie voor nadere uitwerking de inhoudsopgave.
 
Het mythische paradigma relateren we aan de fenomenologische onderzoekscyclus.
Het ontologische paradigma wordt aan de empirische cylcus gerelateerd.
Het functionele paradigma aan de action research cyclus.
 
De uitwerking van deze drie paradigma's kunt u vinden in het boek van C.A. van Peursen, Cultuur in stroomversnelling.
 
Op grond van zijn werk zijn we in de opleiding gaan zoeken naar adequate onderzoeks-leergangen, om zowel in causale als analoge verbanden te leren denken en werken, zowel analytisch als synthetisch, zowel in begrippen als in beelden.