Artes Epistèmè'‎ > ‎System dynamic‎ > ‎System logic‎ > ‎

De Signatura Rerum

Titel illustratie van Michael Andreae met zijn inleiding bij deze illustratie, opgenomen in de verzamelde werken van Jacob Böhme (1575-1624), uitgegeven 1682, te Amsterdam.

Het is hier op de website geplaatst ter illustratie van het grondpatroon, dat ooit door artesS werd ontwikkeld, alvorens kennis te hebben gehad van het werk van Böhme en Andreae. Het is zeer wel een symbool, maar niettemin nadrukkelijk niet onder symbolen geplaatst, maar als een 'teken dat te hervinden is in ons aller werkelijkheid', hetgeen artesS tracht te reconstrueren als een 'grondpatroon'.

Een nagenoeg zelfde 'grondpatroon' werd door Böhme, ongeveer 400 jaar geleden, op zijn wijze zelf uitgewerkt en beschreven in zijn '40 vragen over de siele'. In de vertaling (1642) van Abraham Willemsz van Beyerland (1586-1648): "Den Philosophischen Koogel, ofte Het wonder-oogh der Eeuwigheijt; zijnde den Spiegel der Wijsheijt." De vrouwelijke wijsheid, verwijzend naar de Sophia, vandaar artesS, artes Sophiae, de kunst der Wijsheid, de naam van onze stichting, zie statuten, zie Spiegel der Wijsheijt voor de verdere uitwerking ervan.


Van de signatuur van alle dingen.
'Eén enkel teken is het slechts waarmee de Godheid zichzelf heeft afgebeeld en daarmee ook alle schepsels hun teken heeft gegeven, zodat zijn aanwezigheid in alles zij en toch ieder schepsel haar bijzondere eigen teken, figuur en gestalte zou hebben, opdat het als een afzonderlijk wonder van het hemelse of aardse Mysterie zou verschijnen.
Dat is het + en x (staande en liggende kruis) in haar bol en natuurrad van Mercurius, dat door alle 3 principes heen gaat, en dat in het derde principe door alle rijken van mineralen, planten en dieren heen gaat. Waarvan aan de onderzoeker van het goddelijke geheim de wonderlijke diepte getoond wordt.' (Michael Andreae)

(Noot: Mercurius of kwikzilver speelde in navolging van Paracelsus bij Böhme een fundamentele rol als natuureigenschap: namelijk de meest fundamentele dynamiek van het systeem, die het rad van de natuur, zijnde een systeem, in beweging zette.)

(Met 'Die Drey Principien' of werelden doelde Böhme op de duistere wereld (het eerste Principium) en de lichte wereld (het tweede Principium) met in hun midden het derde Principium, de materiële wereld; door Michael Andreae op een aparte prent gebeeld in een verticale as, respectievelijk: onder (donker),  midden en boven (licht). In het midden van de materiële wereld beeldt hij een achtledige zonnedynamiek met er omheen de maan en 16  sterren, gegroepeerd in 3 x 5 plus 1.) 

(Bron: Oog voor de wereld: de visionaire denker Jacob Böhme, catalogus bij de tentoonstelling (2019-2020) van de manuscripten rond het werk van Jacob Böhme in de Bibliotheca Philosophica Hermetica te Amsterdam, Embassy of the Free Mind.)