Training 'artes phronèsis'

Artes phronèsis heeft een aantal systeemdynamische toepassingen ontwikkeld binnen het spectrum van mens en organisatie. Deze trainingen worden vorm gegeven door zelfstandigen in teamverband.
 
Voorts blijft artes phronèsis actief in het ontwikkelen van nieuwe trainingen die zich richten op het in beeld brengen van actuele en complexe themata, zoals het leren hanteren van stress problematiek. Daartoe worden inzichten uit diverse disciplines systeemdynamisch vertaald en in samenhang gebracht. In een oogopslag kan je de essentie van complexe processen en inhouden terugvinden in een hanteerbaar visueel medium.