01 Ekoplaza - De kringloop en jij

Hieronder vind je de meeste modellen gebruikt voor presentatie 1 van een serie van 6 voordrachten, gehouden bij Ekoplaza. Je vindt hier de volledige powerpoint van deze lezing.
https://sites.google.com/a/artes-sophiae.com/artes-sophiae/training/transitie/ekoplaza/system-dynamics-earth-around-the-sun.jpg


https://sites.google.com/a/artes-sophiae.com/artes-sophiae/training/transitie/ekoplaza/system-dynamics-atmal-etmaal.jpg

https://sites.google.com/a/artes-sophiae.com/artes-sophiae/training/transitie/ekoplaza/Jezelf%20in%20beeld%20-%20basisveld2.jpg

https://sites.google.com/a/artes-sophiae.com/artes-sophiae/training/transitie/ekoplaza/system-dynamics-kringloop-atmosfeer-aarde-01.jpg

https://sites.google.com/a/artes-sophiae.com/artes-sophiae/training/transitie/ekoplaza/Lever%20Assimilatie%20en%20Dissimilatie%20proces.jpg

https://sites.google.com/a/artes-sophiae.com/artes-sophiae/training/transitie/ekoplaza/Praktische%20Menskunde%20Salutogenese.jpg

https://sites.google.com/a/artes-sophiae.com/artes-sophiae/training/transitie/ekoplaza/system%20dynamics%20-%20organic%20farming.jpg

https://sites.google.com/a/artes-sophiae.com/artes-sophiae/training/transitie/ekoplaza/herbal-dynamics-plantcyclus-plantbewerkingen.jpg

https://sites.google.com/a/artes-sophiae.com/artes-sophiae/training/transitie/ekoplaza/system-dynamics-levensveld-krachten-tegenkrachten.jpg