Fenomenologie

'Er bestaat slechts één kennisbron, namelijk de ervaringswereld,

waarin de ideeënwereld ligt opgesloten.’

Goethe Rudolf Steiner, Goethes wereldbeschouwing, blz. 17

Hoe houd jij contact met jouw ervaringswereld in onze hectische maatschappij?

Diepe ontmoetingen tussen mensen gaan verder dan een goed gesprek. Het zijn de momenten wanneer woorden overbodig zijn en gevoelens in stilte worden gedeeld. Communicatie vindt dan plaats vanuit een lege, niet-denkende en niet-willende geest. Dit zijn ont-moetingen op wezenlijk niveau. Het vermogen om te communiceren op wezenlijk niveau kun je trainen in de natuur.

Het doel is om als professional heel concreet te zien en innerlijk te verstaan wat er zich in de mens tegenover je afspeelt. Dit kan ook een plant of dier zijn. Je leert exact te benoemen wat zich in de ander beweegt. Uiteindelijk ontwikkel je het vermogen om met levendige beelden en begrippen te werken.

Je leidinggevende vermogens, didactische of therapeutische vaardigheden worden hierdoor naar een hoger niveau getild.

In de fenomenologietraining gaan we 6 dagen te werk volgens een gedegen theoretisch onderbouwde en in de praktijk beproefde methode.

Stap voor stap ontwikkel je aan de kleinste details een wakkerheid die direct toepasbaar is. Anderzijds laat de methode je ervaren hoe de energie en vitaliteit van een plant door je lichaam stroomt. Zo word je bewust hoe deze op jou inwerkt.

Een week met het bos bevordert de regeneratie van je lichaam. Je ontstresst, kunt bijtanken en je ervaart hoe je weer opnieuw kunt opladen. Beleef hoe het is om je creativiteit te laten ontwaken. Je zult merken dat er een kunstenaar in je schuilt.

Training: Fenomenologie

Contact

Alfons Vandeursen

Bart Muis

Christel van Heumen

Dicky den Besten

Mail voor info naar:

fenomenologie@artes-sophiae.com

Agenda

De eerstvolgende fenoweek vindt plaats zodra we weer een week organiseren.

Voor meer praktische informatie mbt deze week, zie onderaan de pagina.

Een fenoweek op maat?

voor bv een team en of afdeling binnen uw organisatie.

Mail voor de mogelijkheden:

fenomenologie@artes-sophiae.com

Download

Flyer.pdf

Planning weekend.pdf

Planning week.pdf

Brochure.pdf

Syllabus.pdf

Reacties van deelnemers

Het doel van de training is kennis maken met het wezenlijke van de plant. Het pad dat je hierbij loopt is belangrijk. De fenomenologie training biedt scholing in het ontwikkelen van jouw eigen praktische leerweg.

De groepsdynamiek ondersteunt je tijdens de week. Het maakt ook dat je jouw eigen proces versterkt waarneemt en gewaar wordt. Al doende merk je dat je meer leert zien, begrijpen en verstaan van de fenomenen die zich voordoen. Je ontdekt het plezier om vanuit het wezenlijke te leren denken, voelen en willen.

Je leert de uiterlijke waarneming streng te onderscheiden van de innerlijke gewaarwording. Hierbij maak je gebruik van al je zintuigen. Je handelen wordt bewuster, rijker en dynamischer. Uiteindelijk ontwikkel je zowel analytische als synthetische vaardigheden die je professionele competenties verrijken en verdiepen.

De fenomenologietraining is een intensieve week die een beroep doet op het vermogen van de cursist om innerlijk mee te bewegen met de fenomenen die zich voordoen. We zullen veel in de natuur bezig zijn met verschillende werkvormen.

Met één plantensoort gaan we als groep werken. Dit is een bewuste keuze van ons. Welke plant of boom dit is, wordt bij aanvang van de training bekend gemaakt.

De methode is ook toepasbaar voor fenomenologisch onderzoek met dieren en mensen. De fenomenologie training vraagt geen speciale voorkennis of ervaring. Iedereen kan deelnemen.

Je leert in de fenomenologie training een wezenlijk contact aan te gaan op een manier die zo’n diepe indruk maakt dat deze week een onvergetelijke ervaring zal zijn.

Deelname staat open voor professionals en geïnteresseerden die verdieping zoeken. Bijvoorbeeld managers, therapeuten, studenten, verpleegkundigen, artsen, docenten, therapeuten en natuurliefhebbers. We hebben voor deze trainingen ruimte voor 8 personen.

Ervaringen van deelnemers