artesS dag 20 december 2014

Plaatsingsdatum: Dec 10, 2014 2:42:50 PM

Het wordt bijna traditie, in de winter staat de artesS dag gepland op 20 december van 10.00 uur tot 17.00 uur.

We hebben niet stil gezeten en is er weer heel veel gebeurd, tijd voor een update in een gezellige ambiance.

Naar binnen toe is artesS aan de slag geweest met de methodiek van systeem dynamiek, met name om het te kunnen overdragen en doen leren, te zijner tijd uitmondend in een webbook.

Naar buiten toe heeft artesS op diverse wijzen al iets van haar werkwijze kunnen laten zien.

Om al deze ontwikkelingen en verbanden voor het voetlicht te brengen, is de volgende artesS dag gepland op zaterdag 20 december.

En wel met de volgende onderwerpen: Nursing, Burgerparticipatie & Bildung (zie plaatje voor meer info)

Heb je interesse om hier bij te zijn, meld je aan via bart@artes-sophiae.com