Onderscheid kwalitatieve SD en kwantitatieve SD

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen kwantitatieve en kwalitatieve systeem dynamiek.

Kwalitatieve systeem dynamiek is vormgeven aan analoog (overeenkomst en verschil) denken. Denken van uit een statisch 'grondpatroon' (frame map) waardoor modellen met elkaar in verband gebracht kunnen worden. Structuur en ordening in beeld gebracht om vervolgens ze tot begrip te brengen. De modellen vormen een en-en relatie, ze zijn onderling met elkaar te verbinden. Er ontstaat een midden die mogelijke verbanden aan het licht kan brengen.

Het 'grondpatroon' beantwoord aan een simplex systeem waarin complexe dynamieken kunnen verschijnen en onderzocht kunnen worden. Het 'grondpatroon' is gebaseerd op de ideële werkelijkheid. Het 'grondpatroon' is niet de werkelijkheid maar een instrument waar mee je de werkelijkheid kan onderzoeken.

Kwantitatieve systeem dynamiek is vormgeven aan causaal (oorzaak en gevolg patronen) denken.

Denken in verschillende dynamische 'bouwstenen' (mind-maps) waardoor modellen min of meer op zich zelf staan. Ordening en structuur tot begrip gebracht om vervolgens ze in beeld te brengen. De modellen vormen een of-of relatie, ze zijn onderling niet met elkaar te verbinden. Er ontstaat een tussen die nog bemiddeld dient te worden.

De verschillende dynamische 'bouwstenen' beantwoorden aan een complex systeem waarin simplexe dynamieken kunnen verschijnen en onderzocht kunnen worden. De 'bouwstenen' zijn gebaseerd op de reële werkelijkheid. De 'bouwstenen' zijn niet de werkelijkheid maar....

Beide vormen van systeem dynamiek zijn nu hier wat zwart wit geschetst maar het is zeker de moeite waard om zo wel het verschil als de overeenkomst tussen deze twee benaderingen van systeem dynamiek nader te onderzoeken. Misschien kunnen ze te zijner tijd een synthese vormen waarin ze elkaar aanvullen om complexe verbanden te onderzoeken.