Oud artes Sophiae genoten

Het is misschien niet gebruikelijk, maar als artesS organisatie hechten we aan het vernoemen en het in beeld houden van artesS genoten, die zeer verdienstelijk zijn geweest voor de ontwikkeling en de vormgeving van systeem dynamiek, maar om zeer mauverende redenen, zoals moederschap en of anderszins, voor kortere of langere tijd zich wijden aan evenzeer voor hen wezenlijke doelen in het leven. Het drukt een verbondenheid uit die boven tijd en ruimte uitgaat. Het wil laten zien dat de samenkomst en het samenwerken van artesS genoten om een weefwerk gaat waarin niet alleen 'wie doet wat' van belang is, als wel ook het hoe. Een weefwerk waarin men oog en oor heeft voor de roep en de roeping van eenieder en het be-roep dat men altijd mag blijven doen op elkaar in het beoefenen en uitoefenen van systeem dynamiek.

Hananja Borggreve

Ik ben geboren in 1985. Met een creatief, lief, introvert en perfectionistisch karakter.Ik leer en studeer systeem dynamisch denken en werken sinds 2010. Destijds begonnen met ‘praktisch menskunde’ waarin Chinese geneeskunde in dynagrammen werden uitgewerkt. Bij de ontwikkeling van dynagrammen, heb ik ‘in de keuken mogen kijken’ en bij de ontwikkeling van duogrammen en hologrammen leerde ik langzamerhand ook zelf grammen te maken. Daarbij kreeg ik ‘in de keuken’ de mogelijkheid om mijn creativiteit te uiten door vorm te geven aan het logo van artes-sophiae. Tijdens de studie ‘praktische menskunde’ maakte ik de keuze om verder te studeren in ‘systeem dynamisch denken en werken’.

Vanuit ‘het leren maken van grammen’ ontstond de behoefte om ‘het systeem dynamische veld’ verder te verhelderen en dit vorm te geven in het theorie boek. Voor mijzelf als ‘leerling’ en als ‘gezel’ om systeem dynamiek ook aan anderen te kunnen overdragen.

Tevens heb ik een adviserende rol als bestuurslid van de coöperatie.

Ik leer niet alleen systeem dynamiek maar systeem dynamiek leert ook mij.