Voorwaarden Vorstelijk Eenvoudig

Voorwaarden Vorstelijk Eenvoudig

Ondergetekende schrijft zich in voor de week Vorstelijk Eenvoudig en gaat akkoord met de volgende voorwaarden:

1. Inschrijving en deelname:

Deelname aan de activiteiten vindt plaats op volgorde van aanmelding, mits betaling van inschrijfgeld is voldaan, en deelname door Vorstelijk Eenvoudig is bevestigd.

Inschrijving gebeurd op basis van invulling aanmeldingsformulier via de website en met een aanbetaling binnen twee weken van € 300,-.

2. Betaling en annulering:

Betaling

Na ontvangst van het ingevulde aanmeldingsformulier en bevestiging van aanmelding, geldt dat men verplicht is tot aanbetaling van de €300,-. Het resterende bedrag (60%) dient u uiterlijk 6 weken voor aankomst betaald te hebben.Indien u boekt binnen 6 weken voor aankomst verzoeken wij u het totale bedrag binnen 5 werkdagen aan ons overgemaakt te hebben. Indien u boekt binnen 2 weken voor aankomst verzoeken wij u het totale bedrag per omgaande te betalen

Annulering

Bij annulering wordt €35,- administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 6 weken voor aanvang van de week wordt €250,- euro in rekening gebracht. Bij een annulering binnen 3 weken en korter voor aankomst vindt er geen restitutie plaats. Zorgt u er daarom voor om een annuleringsverzekering af te sluiten.

De organisatoren behouden zich het recht voor de activiteit te annuleren bij te weinig deelnemers. Dan krijgt ondergetekende uiteraard het totaalbedrag teruggestort en zij worden daar uiterlijk 3 weken van te voren over ingelicht.