Zomernieuwsbrief 2013

Plaatsingsdatum: Sep 04, 2013 11:18:21 AM

- Knowledge with a heartbeat -

Het is hopelijk nog volop zomer als je deze nieuwsbrief ontvangt. We hebben dit jaar mogen genieten van een lange koude winter en zo mogelijk een nog langere warme zomer. Deze wisselwerking tussen zomer en winter, warmte en koude zien we ook terug gespiegeld in ons menselijk functioneren en wel tussen buik, zomers warm en hoofd, winters koud.

In deze nieuwsbrief vind je een aantal voorbeelden van deze functionele spiegeling tussen hoofd en buik. Lees verder