Foundation

Foundation Artes Sophiae (the holding)

Co-operation Artes Vitae UA (the operating platform)

Het instituut bestaat uit 5 kamers:

  • Artes-techné, de onderzoekspoot, die zich bezig houdt met de verdere ontwikkeling van systeem dynamisch denken.

  • Artes-sophia, de opleidingspoot, die zich richt op het opleiden van professionals in systeem dynamisch denken en werken.

  • Artes-phronèsis, de trainingspoot, met doelgerichte trainingen, die systeem dynamisch zijn gevalideerd.

  • Artes-vitae vormt het centrum, waar vorm gegeven wordt aan levenskunst.

  • Artes-epistèmè, de toetsingspoot, die de centrale visie en missie bewaakt en zorg draagt voor de certificaten en licenties.

Statuten Stichting Artes Sophiae, dossiernummer 2120127, zetel te Nijmegen, artikel 2, Doel.

1. De stichting stelt zich tot doel het door alfons vandeursen ontwikkelde gedachtegoed inzake het systeem dynamisch denken en werken (systeemdynamiek nader gepreciseerd in lid 2) op basis van het open systeem model (diagram / dynagram / duogram / dictogram / hologram) te beheren en te bevorderen.

2. De stichting viseert de ontwikkeling van ‘systeemdynamiek’ als een ‘verbindend patroon’ inzake ‘beeld en begrip’ gesitueerd in een ‘systeem dynamisch veld’ vanuit een ‘functioneel paradigma’ als haar kentheoretisch statuut.

3. De stichting borgt het intellectuele eigendom van systeemdynamiek in een Trust. De stichting zal op geen enkele wijze het intellectuele eigendom vervreemden aan derden.

4. De stichting tracht haar doel op een tweeledige wijze te bereiken: enerzijds via haar kamers Artes-epistème (borgen) en Artes-tèchne (ontwikkelen). Zij benoemt de leden en bekrachtigt de benodigde allianties met andere instituten en organisaties.

5. Anderzijds tracht de stichting haar doel te bereiken door de concrete werkzaamheden, inzake het combineren, toepassen en delen van systeemdynamiek, te delegeren aan de coöperatie Artes Vitae.

6. De coöperatie bestaat uit de drie kamers: Artes-sophiae (combineren), Artes-fronesis (toepassen), Artes-vitae (delen).

7. De stichting viseert en controleert de coöperatie inzake het nastreven van boven omschreven doelstelling in lid 1 en 2.

8. De stichting (vanuit de kamer Artes-epistème / borgen) autoriseert de af te geven certificaten en de af te leggen graden in de systeemdynamiek: leerling, gezel, meester, grootmeester. Evenzeer autoriseert zij de af te geven licenties, die coöperatieleden het recht geeft systeemdynamiek vorm te geven in onderscheiden toepassingen.

9. Het stichtingsbestuur dient, met het oog op een gemeenschappelijk draagvlak, zorg te dragen voor een constructieve interferentie met de coöperatie.

10. De stichting heeft geen winstoogmerk.

'Je zult het leven kennen en door het leven erkend worden, naar de mate waarin je transparant wordt.

Dit is naar de maat van je vermogen om te verdwijnen als doel en te verschijnen als middel.' Dag Hammerskjold.