Perspectieven duogram

4 perspectieven:

 • Toeschouwer perspectief, object betrokken.

 • Vogel perspectief, waarnemend

 • Getuige perspectief, subject betrokken.

 • Worm perspectief, gewaarwordend

In een duogram, nutten we 2 bouwpatronen:

 • Een dynagram (blauw), in de omtrek.

 • Een diagram (rood), in het midden.

Dynagram

In het dynagram staan vanuit een functioneel mythisch referentie kader (kosmo- morf) de perspectieven in relatie tot 4 werelden:

 • buiten wereld op oost.

 • boven wereld op zuid.

 • binnenwereld op west.

 • onderwereld op noord.

 • Toeschouwer perspectief, kijkt van buiten af

 • Vogel perspectief, kijkt van boven af

 • Getuige perspectief, kijkt van binnen uit

 • Worm perspectief, kijkt van onder uit

Object betrokken en subject betrokken geplaatst in het verlengde van de duale as gerelateerd aan de volgende processen:

 • Object betrokken, stijgend, naar buiten gaan, oost.

 • Subject betrokken, dalend, naar binnen gaan, west.

Waarnemen en gewaarworden geplaatst in het verlengde van de polaire as, gerelateerd aan de volgende posities:

 • Op zuid, de geest, het immateriële, kun je gewaarworden

 • Op noord, het lichaam, het materiële, kun je waarnemen

Diagram

In het diagram staan van uit een functioneel ontologisch referentie kader (antropomorf) de perspectieven in relatie tot de mens en enkele van zijn vermogens:

 • hoofd, denken, object betrokken waarnemend

 • borst, voelen, als midden tussen beide

 • buik, willen, subject betrokken gewaarwordend

De 4 perspectieven in het diagram:

 • Toeschouwer perspectief, object betrokken en subject betrokken vormen elkaars tegendelen op oost.

 • Getuige perspectief, waarnemen en gewaarworden vormen een tegenstelling op west.

Er zijn 2 gescheiden 'routes' mogelijk:

 • Object betrokken waarnemen vanuit een vogel perspectief op noord.

 • Subject betrokken gewaarworden vanuit een worm perspectief op zuid.

Over de diagonale assen kunnen we het volgende lezen:

 • Impuls as: het Zelf als vermogen om subject betrokken waar te nemen. (leidend tot beeld vorming)

 • Plaats as: het Ik als vermogen om object betrokken gewaar te worden. (leidend tot begripsvorming)

Duogram

Kijkend naar elkaar kunnen we het volgende formuleren:

 • oost, vanuit een toeschouwer perspectief kan ik 'het getuige zijn' object betrokken waarnemen.

 • zuid, vanuit een vogel perspectief kan ik 'het worm zijn' waarnemen.

 • west, vanuit een getuige perspectief kan ik 'het toeschouwer zijn' subject betrokken gewaarworden.

 • noord, vanuit een worm perspectief kan ik 'het vogel zijn' gewaarworden.

Over de polaire as zien we:

 • Het vogel perspectief staat in het dynagram op zuid (kosmo-morf referentie kader).

 • Het vogel perspectief staat in het diagram op noord (antropomorf referentie kader).

 • Het worm perspectief staat in het dynagram op noord (kosmo-morf referentie kader).

 • Het worm perspectief staat in het diagram op zuid (antropomorf referentie kader).

Vogel perspectief en worm perspectief dragen beide bronpunten (zuid en noord) in zich.

 • Met ons hoofd, via onze geest (vogel perspectief) het materiële ('worm zijn') waarnemen.

 • Met onze buik, via ons lichaam (worm perspectief) het immateriële ('vogel zijn') gewaarworden.

Op de polaire as vormen vogel perspectief en worm perspectief een midden.

Op de duale as vormen toeschouwer perspectief en getuige perspectief een tussen. Wat betreft de duale 'buitenwereld of binnenwereld', 'object betrokken of subject betrokken', wordt de één niet de ander. Ze blijven van elkaar gescheiden.

Onze borst, via onze ziel, het midden waar alle perspectieven bij elkaar komen, geeft ons de mogelijkheid om de verschillende 4 perspectieven dienstbaar aan elkaar te laten functioneren.