Praktische menskunde

Waarom?

De mensheid ontwikkelt zich. C. van Peursen en vele anderen brengen het fenomeen paradigma in beeld, hetgeen inhoudt dat de mens op verschillende wijzen en vanuit verschillende optieken naar de werkelijkheid kan kijken. Vanuit een functioneel paradigma kan de mens heden ten dage de verhouding tussen mens en werkelijkheid opnieuw aan de orde stellen.

Dat houdt in dat de mens kan onderzoeken in hoeverre hij of zij in verbinding is met zichzelf, met de ander en of het andere en al of niet in wisselwerking kan zijn, ten dienste van elkaar (en niet zozeer ten koste van elkaar en of van de wereld). Alle vormen van uitbuiting leiden vroeg of laat tot een catastrofe, hoe deze af te wenden?

ArtesS formeert daartoe dit functionele paradigma middels systeem dynamiek tot een praktische menskunde, waarin je leert het geheel te zien, te denken en te werken.

Hoe?

In 2 leerjaren van 2 x 16 vrijdagen krijg je theorie en praktijk. De lesdagen zijn zo ingericht dat alle basisvermogens van de mens worden aangesproken. Je traint je denkvermogen, je gevoelsvermogen en je wilsvermogen. We reiken je stap voor stap een denk/voel/wil systeem aan waardoor je een ware denk/voel/wil scholing zal genieten. Je eigent je een uniek handelingsgerichte onderzoeksmethodiek, waardoor je in staat zult zijn om datgene wat zich wil laten zien, te zien en in te zetten ten goede van jou en je omgeving.

Introductie

Praktische menskunde is een basis opleiding voor het leven en dient als ondersteuning voor zowel je persoonlijke als professionele leven. We reiken je een methode aan om jezelf te leren kennen als instrument, waardoor je de mogelijkheid aangereikt krijgt om jezelf te leren hanteren in elke situatie. De opleiding maakt je bewust van je contact met het speelveld waar je je elke dag weer in begeeft. Je leert de regels kennen van dit speelveld.

Concreet beogen we met Praktische menskunde dat je zicht krijgt op drie basale vermogens in ieder van ons, te weten: denken, voelen en willen. Deze vermogens leren hanteren lijkt simpel, maar blijkt in werkelijkheid heel complex. Je leert hoe deze vermogens in jou werkend zijn. Zo leer je jezelf als instrument kennen. Sterker nog, je leert jezelf te managen. Hierdoor kun jij jezelf efficiënter en effectiever inzetten voor datgene wat jij ten diepste wil doen en te doen hebt. Al oefenend leer je het speelveld verkennen in en vanuit jezelf, zodat je ook in staat zult zijn het speelveld van de ander te te leren kennen.

De ander kunnen ontmoeten, zien, verstaan is van harte welkom. In staat zijn de ander te zien, met al zijn en of haar talenten, is belangrijk voor de gezondheid van deze individu. Een individu op de juiste plek in de organisatie is van onschatbare waarde. Stel je voor, hoe een team bestaande uit verschillende mensen met onderscheiden talenten en competenties, eenieder werkend op de juiste plaats, elkaar waarderend en aanvullend optimaal kunnen produceren vanuit hun gemeenschappelijke drive. Het resultaat van zo een team zal alle verwachtingen overstijgen.

Het klinkt idealistisch, maar door onze methodische aanpak wordt het lerend onderzoeken een speelse realiteit, leidend tot een levende praktijk.

Praktische menskunde is een tweejarige opleiding met in totaal 32 lesdagen op de vrijdag, bestaande uit vier perioden van 8 lesdagen. Elke periode heeft een ander thema.

Inhoud

Periode 1 – Thema: Systeem dynamiek (sept – dec)

Verdeeld over 8 lesdagen (en plusminus 12 dagen zelfstudie), gepland in een periode van 16 weken, leren we het grondpatroon van de (ver)nieuwe(nde) discipline 'Kwalitatieve Systeem Dynamiek' kennen. We leren werken met verschillende bouwpatronen, zoals het diagram en het dynagram. We spreken al onze vermogens aan en herontdekken het veld. We raken meerdere theorieën aan en leren concepten verstaan.

Periode 2 – Thema: Mens dynamiek (jan – apr)

We bouwen voort op periode 1, centraal staat de mens in deze periode. We leren verschillende mensbeelden. Iedereen brengt zichzelf in kaart. In deze periode leer je methodisch jezelf objectief in ogenschouw nemen.

Periode 3 – Thema: Organisatie dynamiek (sept – dec)

We bouwen voort op periode 1 en 2, in periode 2 heb je onderzoek gedaan naar je eigen subject. In periode 3 staat je organisatie centraal. De organisatie kun je zien als je gezin, een team, je bedrijf of het bedrijf waar je werkt. Met de methoden uit periode 1 en 2 ga je nu op zoek naar dynamieken binnen jouw werkplek. Je brengt een actuele uitdaging in kaart irt je werkplek. Je leert verschillende organisatiemodellen gebruiken om je actuele uitdaging in kaart te brengen.

Periode 4 – Thema: Onderzoek dynamiek (jan – apr)

In periode 1, 2 en 3 heb je de tijd genomen om te vertragen en te leren wat systeem dynamiek, mens dynamiek en organisatie dynamiek inhouden, in periode 3 ben je vanuit deze vertraging al meer naar buiten gegaan om je organisatie (en uitdaging) in beeld te brengen. In periode 4 geef jij je eigen onderzoek vorm irt datgene jij ten diepste wil doen. Je leert werken met verschillende onderzoeksmethodieken.

Resultaat

Je kent het grondpatroon en kunt werken met verschillende bouwpatronen.

Na de opleiding heb je verschillende concepten paraat over:

  • Dynamieken

  • Mensen

  • Organisaties

  • Onderzoek

Je leert methodisch:

  • waarnemen

  • gewaarworden

  • te beelden wat je waarneemt.

  • te verwoorden wat je gewaarwordt.

Je ontwikkelt je:

  • denkvermogen

  • gevoelsvermogen

  • wilsvermogen

Je leert:

  • Zien

  • Luisteren

  • Schrijven

  • Spreken

Je leert zelf regulerend, zelf kritisch, zelf reflectief en zelf sturend te zijn.

Docenten

Bart Muis

Folkert Brugman

Informerend gesprek?

Neem gerust contact met ons op.

Kennismaken met ons werk?

Kom voorproeven bij geplande lezingen in 2018: lezingen

Kennismakingsgesprek

Bart Muis

06-48683806

Folkert Brugman

06-25528290

Gegevens

Data leergang 2021-2022:

Tijden:

9:00 uur t/m 16:15 uur

Investering:

€ 1.950,- per leerjaar

Locatie:

Vijverhof, Kwakkenbergweg 150, 6571 GA Berg en Dal (Nijmegen)