Stichting Artes Sophiae een feit.

Plaatsingsdatum: Feb 16, 2012 8:8:53 PM

16 februari 2012, stipt om 10.00 uur is de stichtingsakte getekend!

Instituut Artes Sophiae heeft hiermee officieel de stichting als rechtsvorm.

De stichting heeft haar zetel in Nijmegen en heeft geen winstoogmerk.

De stichting stelt zich tot doel het gedachtegoed inzake het systeem dynamisch denken en werken (systeemdynamiek)

op basis van het open systeem model (diagram / dynagram /duogram) te beheren en te bevorderen.