Symboliek van het logo

In wit de Stichting:

In het centrum van het logo staat het symbool van de kosmische boom.

Symbool kosmische boom.

De kosmische boom (axis mundi) betekent kosmische as, wereld as, wereld pilaar en navel van de wereld. In de mythologie verbeeldt de kosmische boom een verbinding tussen hemel en aarde en vormt het midden waar de 4 kompasrichtingen elkaar ontmoeten. Het midden waar in alles verdwijnt en van waar uit alles verschijnt. Meer lezen op Wikipedia, klik hier

De bovenzijde van het logo verhoudt zich tot de hemel zijde (zuid). De lijnen zijn dunner, leger, met veel open gaten. Het symboliseert onbegrensdheid, openheid en ijlheid.

De onderzijde van het logo verhoudt zich tot de aarde (noord). De lijnen zijn dikker, voller, gesloten en afgrenzend. Het symboliseert begrensdheid, geslotenheid en densiteit.

In de polaire dynamiek van Hemel en Aarde zien we een veel voorkomende wisselwerking. Vanuit het een kan het andere ontstaan en visa versa.

In de besloten volte ontstaat leegte, een holte ( het open holletje onder de stam).

De leegte in de volte geeft de mogelijkheid tot ontvangen.

In de open leegte ontstaat volte, een bolte, (van uit het zuid punt ontspringt een veer).

De volte in de leegte geeft de mogelijkheid tot geven.

Symbool holte.

Vrouw Holle, godin van leven en dood in de aarde. De aarde, het dienstbaar zijn en zorgdragen aan. Aan de aarde zelf, de natuur, middels de dagelijkse aardse werkzaamheden. Dienstbaar zijn aan de aarde maakt vruchtbaar en wordt rijkelijk beloond.

Symbool bolte.

Daar waar de aarde naar de hemel rijkt ontstaat een bolte, een heuvel, een berg. Van uit deze hoogte ontstaat de mogelijkheid de aarde te overzien van uit het contact met het hogere.

Symbool veer.

De veer symboliseert het vermogen om tussen hemel en aarde te bewegen.

De veer (als beeld) van de waarheid om de ziel te wegen: de ziel met een verlicht hart, lichter dan die veer, komt in het hiernamaals. Ze geeft de mate aan van zuiverheid, onschuld, lichtheid, verlichting, goddelijkheid (Egypte, Osiris).

De veer, als communicatie middel met de heilige geest, om de hemelse wijsheid uit te drukken. Wijsheid, vooruitgang, verhoogt bewustzijn, gebed (inheemse noord Amerikanen).

Het bladerdek van de boom is vereenvoudigd weergegeven in de vorm van een bloem. De 3 ongedifferentieerde bladeren met de stam (ver)wijzen naar de 4 windstreken. De stam wijst richting het Noorden, het linker blad richting het Oosten, het bovenste blad richting het Zuiden en het rechter blad richting het Westen.

Symbool de bloem.

De bloem staat voor bloei, levensvreugde, jeugd, schoonheid, goede smaak en kunstzinnigheid.

Beeld van levenskracht en vergankelijkheid. Beeld voor Christus (verrijzenis uit de dood) en Maria (zuivere bloem). Zinnebeeld van sterrenkracht, de zon, de aarde en het middelpunt (zoals de lotus).

De 4 windstreken zijn belangrijke ijkpunten binnen het systeem dynamisch model.

Behalve de letterlijke betekenis van de 4 windstreken hebben ze ook een figuurlijke betekenis, dat tot leven komt door middel van analogieën.

Zo zien we in het diagram het noorden bovenaan staan, zoals we dat kennen van kaarten. Meer gerelateerd aan posities in de ruimte. Het noorden wordt analoog verbonden met koude en een concentrische dynamiek.

Het zuiden wordt analoog verbonden met warmte en een discentrische dynamiek.

Ruimte maakt route mogelijk. Het oosten als begin punt met 2 bewegingen (die elkaars tegendeel vormen), via het noorden de antipathische route en via het zuiden de sympathische route, die in het westen elkaar ontmoeten (als tegenstellingen).

In tegenstelling tot het diagram situeren we het noorden in het dynagram onderaan. Het dynagram is meer gerelateerd aan processen in de tijd. 12 uur in de middag is het warm en staat de zon hoog aan de hemel. 00:00 in de nacht is het koud en de zon alleen zichtbaar via de spiegeling van de maan. De warmte overdag wordt analoog verbonden met het zuiden (een discentrische dynamiek). De koude in de nacht wordt analoog verbonden met het noorden (een concentrische dynamiek).

Het oosten als begin en als eindpunt, van geboorte en wedergeboorte (transmutatie), het stijgende, de opkomst van de zon (en maan), de ochtend. Het westen als moment van omvorming, transformatie, het dalende, de neergaande zon (en maan), de avond.

Het logo is opgebouwd vanuit de dynagram posities.

De lijn tussen noordpunt en zuidpunt vormt een verticale as. De verticale as representeert een insluitende, polaire dynamiek, die we duiden als een en-en verhouding. De verticale as karakteriseert de ruimte als een tegelijkertijd. Hemel en aarde vormen samen een midden.

De lijn tussen oostpunt en westpunt vormt een horizontale as, De horizontale as representeert een uitsluitende, duale dynamiek, die we duiden als een of-of verhouding. De horizontale as karakteriseert de tijd als een na-elkaar. Zon en Maan vormen samen de dynamiek tussen ontwikkeling en inwikkeling.

De verticale as en de horizontale as vormen tesamen een substantieel kruis, waarop de inhouden statisch gepositioneerd worden, evenwel symboliseert het substantiële kruis ook de mogelijkheid tot beweging.

Symbool substantieel kruis, rechtopstaand kruis.

Het kruis symboliseert de werkelijkheid waarin de mens tot gestalte komt in de verticale dimensie (ruggengraat) en op zijn beurt weer gestalte geeft aan de werkelijkheid in de horizontale dimensie (ledematen).

In de bloem zijn twee ‘halve cirkels’ zichtbaar, die met hun gesloten zijden tegen elkaar komen in het midden en met hun open zijden naar boven en beneden zijn gericht. Ze verwijzen naar de taken die ons te doen staan richting de hemel en de aarde. De bovenste symboliseert een schaal, de hemel dient ontvangen te worden. De onderste symboliseert een paraplu, de aarde dient gehoed te worden.

Symbool schaal.

De schaal vertegenwoordigt dezelfde symboliek als de beker, de graal of de maansikkel. Het is een vrouwelijk vruchtbaarheidssymbool in de vorm van de schaalvormige baarmoeder. Ze symboliseert het ontvangende principe waarin hemelse/mannelijke krachten kunnen indalen.

Symbool paraplu.

De paraplu is een mannelijk symbool en staat voor afweer en veiligheid, het onder je hoede nemen van alles wat broos en teer is (ontluikend leven). Hij biedt bescherming aan het vrouwelijke/aardse dat in alle rust en geborgenheid kan groeien/stijgen.

De 4 gedifferentieerde bladeren en de daarbij horende kwadranten zijn gevormd naar de 4 primaire kwaliteiten, ook wel de klassieke elementen. Ze zijn onwaarneembaar, de dynamiek en werking is niet zichtbaar, slechts het resultaat wordt zichtbaar.

Het oude Griekse woord voor element (stoicheion, van stoicheo/verdelen) betekende "kleinste divisie” (van een zonnewijzer). Het begrip element staat ook voor de niet waarneembare dynamieken die achtereenvolgens benoemd worden als aarde, water, lucht en vuur. Veel wereld beschouwingen veronderstelden een set van klassieke elementen die de eenvoudigste essentiële onderdelen(stoicheion) en principes(dynamieken) weerspiegelen waaruit iets bestaat of waarop de grondwetten en fundamentele krachten berusten.

Meestal verwijzen de klassieke elementen naar oude waarnemingen geïnspireerd door natuurlijke dynamieken zoals diverse aggregatie toestanden in de materie.

In het logo zien we de klassieke elementen. Voor een goed begrip van de elementen is het van belang te weten dat ze verschillende analoge verbanden uitbeelden. Zo ontstaan mogelijke betekenissen, bijvoorbeeld: aarde analoog aan het vaste, water analoog aan vloeistof, lucht analoog aan gas en vuur analoog aan plasma.

Meer lezen op Wikipedia, klik hier