Symboliek van het logo

In wit de Stichting:

In het centrum van het logo staat het symbool van de kosmische boom.

Symbool kosmische boom.

De kosmische boom (axis mundi) betekent kosmische as, wereld as, wereld pilaar en navel van de wereld. In de mythologie verbeeldt de kosmische boom een verbinding tussen hemel en aarde en vormt het midden waar de 4 kompasrichtingen elkaar ontmoeten. Het midden waar in alles verdwijnt en van waar uit alles verschijnt. Meer lezen op Wikipedia, klik hier

De bovenzijde van het logo verhoudt zich tot de hemel zijde (zuid). De lijnen zijn dunner, leger, met veel open gaten. Het symboliseert onbegrensdheid, openheid en ijlheid.

De onderzijde van het logo verhoudt zich tot de aarde (noord). De lijnen zijn dikker, voller, gesloten en afgrenzend. Het symboliseert begrensdheid, geslotenheid en densiteit.

In de polaire dynamiek van Hemel en Aarde zien we een veel voorkomende wisselwerking. Vanuit het een kan het andere ontstaan en visa versa.

In de besloten volte ontstaat leegte, een holte ( het open holletje onder de stam).

De leegte in de volte geeft de mogelijkheid tot ontvangen.

In de open leegte ontstaat volte, een bolte, (van uit het zuid punt ontspringt een veer).

De volte in de leegte geeft de mogelijkheid tot geven.

Symbool holte.

Vrouw Holle, godin van leven en dood in de aarde. De aarde, het dienstbaar zijn en zorgdragen aan. Aan de aarde zelf, de natuur, middels de dagelijkse aardse werkzaamheden. Dienstbaar zijn aan de aarde maakt vruchtbaar en wordt rijkelijk beloond.

Symbool bolte.

Daar waar de aarde naar de hemel rijkt ontstaat een bolte, een heuvel, een berg. Van uit deze hoogte ontstaat de mogelijkheid de aarde te overzien van uit het contact met het hogere.

Symbool veer.

De veer symboliseert het vermogen om tussen hemel en aarde te bewegen.

De veer (als beeld) van de waarheid om de ziel te wegen: de ziel met een verlicht hart, lichter dan die veer, komt in het hiernamaals. Ze geeft de mate aan van zuiverheid, onschuld, lichtheid, verlichting, goddelijkheid (Egypte, Osiris).

De veer, als communicatie middel met de heilige geest, om de hemelse wijsheid uit te drukken. Wijsheid, vooruitgang, verhoogt bewustzijn, gebed (inheemse noord Amerikanen).

Het bladerdek van de boom is vereenvoudigd weergegeven in de vorm van een bloem. De 3 ongedifferentieerde bladeren met de stam (ver)wijzen naar de 4 windstreken. De stam wijst richting het Noorden, het linker blad richting het Oosten, het bovenste blad richting het Zuiden en het rechter blad richting het Westen.

Symbool de bloem.

De bloem staat voor bloei, levensvreugde, jeugd, schoonheid, goede smaak en kunstzinnigheid.

Beeld van levenskracht en vergankelijkheid. Beeld voor Christus (verrijzenis uit de dood) en Maria (zuivere bloem). Zinnebeeld van sterrenkracht, de zon, de aarde en het middelpunt (zoals de lotus).

De 4 windstreken zijn belangrijke ijkpunten binnen het systeem dynamisch model.

Behalve de letterlijke betekenis van de 4 windstreken hebben ze ook een figuurlijke betekenis, dat tot leven komt door middel van analogieën.

Zo zien we in het diagram het noorden bovenaan staan, zoals we dat kennen van kaarten. Meer gerelateerd aan posities in de ruimte. Het noorden wordt analoog verbonden met koude en een concentrische dynamiek.

Het zuiden wordt analoog verbonden met warmte en een discentrische dynamiek.

Ruimte maakt route mogelijk. Het oosten als begin punt met 2 bewegingen (die elkaars tegendeel vormen), via het noorden de antipathische route en via het zuiden de sympathische route, die in het westen elkaar ontmoeten (als tegenstellingen).

In tegenstelling tot het diagram situeren we het noorden in het dynagram onderaan. Het dynagram is meer gerelateerd aan processen in de tijd. 12 uur in de middag is het warm en staat de zon hoog aan de hemel. 00:00 in de nacht is het koud en de zon alleen zichtbaar via de spiegeling van de maan. De warmte overdag wordt analoog verbonden met het zuiden (een discentrische dynamiek). De koude in de nacht wordt analoog verbonden met het noorden (een concentrische dynamiek).

Het oosten als begin en als eindpunt, van geboorte en wedergeboorte (transmutatie), het stijgende, de opkomst van de zon (en maan), de ochtend. Het westen als moment van omvorming, transformatie, het dalende, de neergaande zon (en maan), de avond.

Het logo is opgebouwd vanuit de dynagram posities.