Kunstvormen uit de natuur

Ernst Heinrich Philipp August Haeckel (1834-1919), zoöloog, ontdekte, beschreef en benoemde duizenden nieuwe soorten, bracht met betrekking tot alle levensvormen een genealogische stamboom in kaart en bedacht vele nieuwe begrippen ten behoeve van de biologie, waaronder antropogenie, ecologie, fylum, fylogenie, stamcel en het rijk van de Protisten.

Haeckel ontwikkelde de controversiële recapitulatietheorie (ontogenie herneemt fylogenie) en beweert dat de biologische ontwikkeling, of ontogenie van een individueel organisme, parallel loopt met en een samenvatting geeft van de evolutionaire ontwikkeling of fylogenie van zijn soort. De antropogenie betrof de genese of wording van de mens.

Haeckel was een begenadigd illustrator maar besefte dat zijn ontdekkingen door een professionele kunstenaar gevisualiseerd moest worden. Hij vond in Adolf Giltsch, de lithograaf, die de wetenschappelijke illustraties maakte voor zijn publicaties.

Later in hun carrière, tussen 1899 en 1904, publiceerden ze in fasen: 'Kunstformen der Natur', het resulteerde uiteindelijk in een verzameling van 100 prachtige litho's. Mediamatic heeft ze op diverse locaties op een bijzondere wijze tentoongesteld, waaronder het Radboud UMC. Alle afbeeldingen zijn vrij te downloaden bij Mediamatic.

We hebben met dank aan Mediamatic een drietal afbeeldingen gedownload om hiermee het grondpatroon zichtbaar te maken. Hetgeen in artesS verband werd ontwikkeld, is op velerlei wijzen terug te vinden in de natuur.

Dit zijn nog maar een paar voorbeelden van de vele voorhanden 'signaturen van alle dingen' uit onze fenomenale werkelijkheid. Zie daartoe ook 'De Signatura Rerum' van de hand van Michael Andreae, die de prenten verzorgde voor het verzamelde werk van Jakob Böhme (1575-1624), uitgegeven in 1682 te Amsterdam. Te bewonderen in de Bibliotheca Philosophica Hermetica te Amsterdam.