1a Cosmic diagram

Dit kosmogram staat afgebeeld op een schaal uit de oudheid.

Afkomstig uit Elam (c.a. 3100-350 v.Chr), gelegen in het midden oosten, het huidige Zuidwesten van Iran, langs de Tigris.Een zeer oud volk met een bijzondere cultuur, taal, religie en een matriarchale samenleving, zie voor verdere info wikipedia.

Hier zien we een van de vele pogingen van de mythisch denkende mens om de dynamische grondstructuur van de kosmos uit te beelden.

In al deze pogingen zien we een beperkt aantal gelijksoortige vormen, ze geven bepaalde grondsymbolen weer zoals de cirkel, het vierkant, de substantiele as, de vier kwadranten, een drievormigheid, een berg, een vogel, een wereldboom, de axis mundi, etc. zie afbeelding.

Deze kosmogrammen zijn te 'lezen' als visuele informatie bronnen in beeldtaal. Ze vormen ons uitgangspunt voor het ontwikkelen van een visueel beeld medium waarop denkprocessen uitgebeeld kunnen worden in een systeem dynamisch verband. Vandaar dat we deze afbeeldingen zijn gaan beschouwen als 'cd-rommetjes' uit de oudheid. De gevonden dynamieken in al deze symbolische beeldvormen zijn we systematisch gaan ordenen in een visueel gestructureerd beeldveld: door ons verder aangeduid als diagrammen en dynagrammen. (Zie voor verdere uitleg aldaar).

Bron: Afbeelding uit Mythen van de mensheid Alexander Eliot, 1977 uitgeverij Kosmos isbn 90 215 06521

Learn to read this symbol and or other symbols: go here!