5 8 Fields east & west

Dictogrammen geven de resultaten van het onderzoek in het veld weer.

Systeem dynamiek

8 velden, 4 oost en 4 west.

Dynagrammen verhouden zich meer tot de tijd. Geordend op basis van betrekkingen en hun processen. Dit uitgangs punt wordt gedeeld met de King Wen ordening.

Diagrammen verhouden zich meer tot de ruimte. Gestructureerd op basis van posities en hun inhouden. Dit uitgangs punt wordt gedeeld met de Fu Hsi structuur.

Duogrammen combineren Dynagram en Diagram.

In deze duogrammen kun je de structuur van de werkelijkheid onderzoeken.

Binnen de systeem dynamiek positioneren we hypothetisch de I Tjing op west als een Duogram.

Dit Duogram spiegelt de nog nader uit te werken mogelijke wisselwerking tussen de 8 posities van de King Wen ordening en de 8 posities van de Fu Hsi structuur.

Zie verdere uitleg trigrammen , King Wen ordening en Fu Hsi structuur

Zie verdere uitleg Het Geheim van de Gouden bloem.

Korte uitleg I TjIng:

Het boek der veranderingen (I Tjing) ontstaat uit een dynamisch interferend patroon van analoge verbanden.

King Wen en zijn zoon zijn de eerste samenstellers van de I Tjing, zij kregen hun inzichten van een taoïstische wijsgeer (1100 v. Chr.). 600 Jaar later analyseert en bewerkt Confucius de I Tjing en van hem stamt het ons nu nog bekende naslagwerk.

Confucius schreef een korte gebruiksaanwijzing in de vorm van een appendix.

De regels:

1 Verandering kent absolute grenzen.

2 Hieruit komen twee basis elementen voort

3 Deze basis elementen vallen uiteen in vier vormen.

4 Deze vier vormen leveren 8 trigrammen op.

5 Deze 8 trigrammen zijn bepalend voor het geluk en het ongeluk.

Ad1. “Absolute grenzen” van de verandering verwijzen naar het vinden van de innerlijke rust, door het tot rust brengen van de geest.

Ad2. De basis elementen zijn Yin en Yang. Yin en Yang zijn universele tegengestelde krachten, die in alle schepselen en in alle gebeurtenissen een rol spelen.

Ad3. Deze vier vormen zijn: Grote Yin en Grote Yang, Kleine Yin en Kleine Yang.

Ad4. Uit deze 4 vormen komen 8 trigrammen voort:

Grote Yang trigrammen: Hemel en Meer

Grote Yin trigrammen: Aarde en Berg

Kleine Yang trigrammen: Water en Wind

Kleine Yin trigrammen: Donder en Vuur.

Ad5. Om het geluk en het ongeluk te bepalen werkt de I Tjing met 8 maal 8, 64 trigrammen.