Close reading

"Scheppen is de essentie van het leven" Julius Caesar

De kunst van het 'lezen' als een vorm van creatief herscheppen.

Close reading is een filosofische methode waarin je leert werken met gegevens, in welke vorm dan ook. Je leert de kunst om uit weinig gegevens heel veel informatie te verzamelen. Deze kunst helpt je om uit gesprekken en of uit teksten de essentie te halen. Het verhoogt de effectiviteit van je gesprekken, consulten en coaching.

'Close' is de kunst en de kunde om zo dicht mogelijk bij de feiten en begrippen te blijven. Het is het vermogen ontwikkelen om data zo te leren inter-preteren dat de daarin opgeslagen informatie wordt ontsloten. Je leert zonder redenaties, vooronderstellingen, concepten te lezen wat daar gezegd of geschreven staat.

'Reading', de kunst en kunde om te leren 'lezen' in de betekenis van verzamelen, stamt uit de hermeneutiek. Een filosofische discipline voor het uiteenleggen en uitleggen van 'teksten'. Teksten, gesproken en of geschreven, gaan over werkelijkheid in welke vorm dan ook.

Hermeneutiek is de kunst om deze 'tekstuele werkelijkheid' op een methodische wijze middels een strenge analyse en synthese tot begrip en beeld te brengen.

Doel van deze training is het innerlijk verstaan van betekenissen. Een verschijnsel moet niet verklaard worden, maar in zijn betekenis verstaan worden. Een beweging van buiten naar binnen, van de fysische verschijningsvorm naar zijn geestelijke betekenis.

Close reading is een methode, methode betekent het gaan van een weg en die weg ook kunnen overzien. Je leert het door te doen, je leert werken met wat voor handen is, niet meer en niet minder.

Uiteindelijk leer je maximaal rendement te halen uit een minimum aan gegevens. Een goede analyse is de basis voor een goede synthese.

Zie voor meer info de brochure.

Contact

Alfons Vandeursen

alfons@artes-sophiae.com

024-3447760

06-18809608

Download

Brochure.pdf