Circadiane ritmen

2-daagse training

Inhoud training

24-uurs economie? We zouden wel willen, maar ons lijf is er niet op gebouwd!

Contact

Alfons Vandeursen

alfons@artes-sophiae.com

06-18809608

Download

Brochure.pdf

Vanouds leefde de mens in het ritme van de seizoenen. Op talloze wijzen gaf hij in mythen, symbolen en riten uitdrukking aan dit levensritme.

Leven in de kringloop van het jaar werd gekenmerkt door een tijdsbeleving waarin men nog alle tijd van de wereld had.

Tegenover deze kwalitatieve tijdsbeleving mag je de moderne tijdsbeleving plaatsen van de klokketijd, de tijd werd ingedeeld in gelijke kwantitatieve delen.

Met name in het begin van de industriële revolutie ontstaat de machinale tijd, vandaag de dag te herkennen aan de strakke tijd van planningen, schema's, deadlines met een chronisch gebrek aan tijd.

Omgekeerd samengevat in de tijdsopvatting van de oude grieken: voorheen heerste Chairos (vervulde tijd) nu Chronos ('onvervulde' tijd).

Waarom deze training?

We realiseren het ons te weinig maar in feite leven we met ons lichaam nog steeds in de oude tijd en met onze geest in de moderne tijd.

Ons lichaam is een stukje natuur dat een eigen bioritme heeft dat cyclisch verloopt zowel gedurende de dag als in een jaar.

Iedereen kent het, de een presteert 's ochtends de ander 's avonds het best, de winterdip, de grote schoonmaak in de lente.

Als je je eigen lichaamsritme leert kennen, kan je dat in harmonie brengen met je arbeidsritme.

In deze training neem je de uitdaging aan deze twee tijdsbelevingen weer in balans te brengen.

Download voor meer info de brochure.

Downstream training (najaar)

Data op aanvraag.

Upstream training (voorjaar)

Data op aanvraag.