Integrale tuinlandbouw

De transitie...

...van grootschalig naar kleinschalig.

...van exclusieve naar inclusieve tuinlandbouw.

...van bodem erosie naar bodem vruchtbaarheid.

...van humus afbraak naar humus opbouw.

Zich verhoudend tussen landbouw en tuinbouw.

Zich verhoudend tussen een anorganische en een organische benadering.

Zich verhoudend tussen veehouderij en dierenwelzijn.

Zich verhoudend tussen rendement optimalisatie en dierspecifieke habitat.

Waarin natuur en cultuur zich harmonisch tot elkaar verhouden.

Wie anders dan de mens, dus jij, kan dit 'paradijselijke midden' bewerken en belichamen?