Lezingen Ekoplaza 2017

In 2017 werden er vanaf 1 maart, in samenwerking met Ekoplaza Ziekerstraat, lezingen gegeven in de winkel in de Ziekerstraat.

De voordrachten gingen over de dynamieken in een kringloop. Er zijn vele soorten kringlopen, maar toch hebben ze ondanks hun verschillen ook overeenkomsten. In de voordrachten wilde we aantal markante karakteristieken van het fenomeen kringloop in beeld brengen.

Een kringloop lijkt zich ogenschijnlijk steeds te herhalen alsof er sprake is van een soort van rotatie, zoals een wiel van een wagen kan roteren. Maar is er wel sprake van een rotatie, als je bijvoorbeeld naar de kringloop van de seizoenen kijkt? Volgen de seizoenen bij wijze van voorbeeld elkaar mechanisch op of is er mogelijk ook sprake van één of andere verandering? Kan er sprake zijn van herhaling èn verandering, hoe miniem ook?

Wat kan er zoal veranderen in al die herhalingen? Kunnen we mogelijke oorzaken van herhaling en van verandering achterhalen? Zo ja wat kunnen we daarmee in het leven van alledag?

Maar voor we daar hier iets zinnigs over konden zeggen, gingen we in de gegeven voordrachten, een aantal fenomenen die met die kringloop kunnen samenhangen, in beeld brengen. Dat doen we op een bepaalde manier. We zoeken of er in de verschillende kringlopen een bepaalde en of een bepalende dynamiek opgespoord kan worden, mogelijk meerdere dynamieken en hoe kan je dan achtereenvolgens al die verschillende dynamieken systematisch in beeld brengen en wel zodanig dat we wellicht iets kunnen begrijpen van het verschijnsel kringloop. We spreken dan van een systeem dynamische aanpak. Het hoe en wat vertellen we graag aan de hand van concrete kringlopen.

Een tipje van de sluier wilden we zeker al uit het vooronderzoek met jullie delen. Mogelijk speelt in een kringloop zoiets als ritme en maat, licht en donker, warmte en koude, afstand en nabijheid en wellicht nog veel meer. Hoe laat zich dat alles zien als er niet alleen sprake is van een rotatie, maar wellicht ook van een vortex? Wat is dan een vortex? Een krachtenveld? Welke krachten spelen dan een rol in dat veld?

Ontstaat in een korte en of langere kringloop zoals die van de seizoenen ook een soort van veld? Hoe ziet dat krachtenveld eruit en hoe kunnen we die waarnemen en vooral hoe kunnen we de werking daarvan toepassen als het gaat over voeding, de wijze van bereiden. Landbouw, de wijze van telen en de wijze waarop we onze gezondheid al of niet kunnen beïnvloeden door de wijze waarop we al of niet kiezen voor biologische landbouw en het al of niet eten volgens het ritme van de seizoenen?

Kortom genoeg vragen rond het fenomeen van de kringloop om na een informerende introductie ook met elkaar van gedachten te kunnen wisselen over de praktische consequenties, we zien er naar uit.

We nodigen je van harte uit om jezelf te laten informeren en verrijken over de kringloop met specifieke thema's als integrale voeding, landbouw en gezondheid.

Planning (2017):

Lezing 1: De kringloop en jij: Powerpoint presentatie

Lezing 2: Ontkiemende zaden: Powerpoint presentatie

Lezing 3: Ontvouwende bladeren: Powerpoint presentatie

Lezing 4: Betoverende bloemen: Powerpoint presentatie

Lezing 5: Verkwikkende vruchten: Powerpoint presentatie

Lezing 6: Verzadigende wortels: Powerpoint presentatie

Tijd:

19.00 uur tot 20.00 uur