Lezingen Ekoplaza 2018

Praktische menskunde

In samenwerking met Koen en Bernadette van de Ekoplaza aan de Ziekerstraat te Nijmegen organiseert artesSophia voor komend voorjaar weer gaarne vijf voordrachten. Ditmaal kozen we in navolging van de zes vorige (betreffende dynamieken van de kringloop, zie hier) voor het thema praktische menskunde.

De term praktische menskunde gaat terug naar de bedenker ervan: Ate Koopmans. Hij introduceerde als kenner van de wezensleden een heel praktische methode om het verschijnsel mens in kaart te kunnen brengen. In navolging van hem heeft artesS een poging ondernomen om de systematiek van de wezensleden systeem dynamisch in kaart te brengen. Met het doel om ze in relatie tot andere systematieken, zoals die van de aloude chinese geneeskunst, compatible in beeld te kunnen brengen (zie hier).

Gezien de eerbiedwaardige tradities van dit erfgoed is het geen sinecure, maar alleszins de moeite waard ze zodanig met elkaar in gesprek te brengen, opdat we het verschijnsel mens beter in beeld kunnen brengen. Dit alles om heel concreet het trainen en coachen van mensen te kunnen onderbouwen, hetgeen we voorstaan met human dynamics.

Voor komende voordrachten, geen zware theoretische kost, maar een heel praktische lichtvoetige kennismaking, met name met oefeningen en of praktische aanwijzingen voor het leven van alle dag. Voor wie meer wil weten of leren, zij kunnen zich tzt inschrijven voor de leergang systeem dynamisch denken en werken.

Komende vijf voordrachten vormen een opstap naar het waarom van een praktische menskunde, met name om voor je zelf meer zicht te krijgen op bijvoorbeeld het mensbeeld waarmee op de vrije scholen dagelijks pedagogisch gewerkt wil worden.

Wat ze aldaar met kinderen ondernemen, mag gerust ook vanuit huis en thuis van binnen uit beleefd en geoefend worden, met het oog op een harmonische opvoeding van je zelf als ouder en daarmee praktisch voorlevend die van je kind.

We kozen voor vier wezenlijke thema's, zie wat betreft de titels de voorzijde bij de betreffende data. Op elke avond gaan we plastisch en praktisch stap voor stap het betreffende fenomeen in kaart brengen, live aan je eigen lijf ervarend en of minstens daarna thuis eraan door werkend om de volgende avond met vragen terug te kunnen komen, waarop wij dan weer kunnen voortborduren, dit alles in dialoog. Op de website staan reeds 25 uitgewerkte dynagrammen over de wezensleden, zie hier.

Praktische menskunde staat nauw in verband met de wijze waarop we door de dag heen ons leven leren leven in relatie tot geestelijke en stoffelijke voeding. De wijze waarop we voedsel tot voeding metamorfoseren dient nauw aan te sluiten bij de vitale groei van je kinderen en vooral ook van je zelf, tenminste als gezondheid en welzijn je hart weten te raken, immers de wijze van eten staat nauw in verbinding met de wijze waarop we met elkaar en onze aarde omgaan.

De biologisch en ecologische winkel van Koen en Bernadette vormt daartoe de prachtige entourage waar we deze avonden kunnen voorbereiden en nabereiden, U allen bent van harte welkom,

Planning:

10 januari - drieledig mensbeeld

7 februari - ritme tussen slapen en waken

7 maart - zenuw- en bloedprocessen

4 april - denken voelen willen

2 mei - praktische toepassingen

Tijd:

19.00 uur tot 20.30 uur

Je vindt hier de lezingen van 2017