03. Organogram Kernwaarden

In dit organogram presenteren we onze kernwaarden, die we stoelen op de waarden en normen die we willen leven: de waarden innerlijk dragend en de normen, als toetsstenen, zich er naar gedragend, in deze gesitueerd op de horizontaal, in de duale dynamiek tussen binnen en buiten.

Op de verticaal zien we enerzijds de deugden, die we evenzeer dienen te interioriseren, vandaar gesitueerd in de onderpool, de buik, the guts. Anderzijds de idealen, gesitueerd in de bovenpool, die nog na resoneren uit de franse revolutie, het drieledige mensbeeld en de driegeleding betreffende vrijheid in het geestesleven, gelijkheid in het rechtsleven en zusterschap in het economische leven. We hebben dat verder uitgewerkt in het functionele paradigma, zie aldaar de betreffende diagrammen. De idealen, die nog verwerkelijkt dienen te worden in het leven en werken van alle dag.

Rond deze vier kardinale begrippen: waarden en normen, idealen en deugden, hebben we telkens drie of vier begrippen gepositioneerd, die enigszins schetsen hoe we deze kardinale begrippen wensen in te kleuren.

Zie daartoe het diagram, ingebed tussen twee voor artesS wezenlijke metaforen: liefde en wijsheid. Niets of niemand weet wat dat precies is of zou moeten inhouden, we zien het dan ook als werkwoorden, die ons uitdagen, die twee metaforen tot leven te brengen, zowel naar binnen toe, in onze artesS gemeenschap als naar buiten toe, in diverse werkverbanden.

Uiteindelijk dien je ook heel praktisch vorm te geven aan een reglement en een gedragscode enerzijds en een etiquette en een co-creatie anderzijds, zie aldaar voor de sferische nuanceringen. Dit alles bij benadering, vigerend, wisselend en altijd praktiserend binnen een wijze van omgaan met elkaar en met anderen.