07. Organogram Projectmatrix coöperatie

In dit organogram hebben we een aantal simpele maar wezenlijke grammen verwerkt, die we reeds systeem dynamisch hebben uitgewerkt en hun dienst in tal van verbanden hebben bewezen. Zoals het model met betrekking tot het denken, voelen, willen en handelen in relatie tot het drie en vierledig mensbeeld.

Dit model hebben we dan in het kwadrant van de uitvoering aangevuld met een viertal begrippen eindigend op baar. Op het eerste gezicht lijken ze heel veel op elkaar, want hoe onderscheid je uitvoerbaar, behapbaar en hanteerbaar van elkaar? Dat vraagt een fijnzinnig aftasten, mede in relatie tot de vernoemde zielsvermogens (willen,voelen en denken).

Deze begrippen geven te denken, te voelen en te willen. Met name staat in de uitvoering hier het willen centraal. Het uitvoeren vraagt immers om een fijnzinnig tasten, juist en vooral in het doen trainen van je zelf en anderen. Deze begrippen zijn niet zaligmakend, in deze blijven we onderzoekend.

Zo hebben we het woord bezieling gelardeerd met de onderscheiden aspecten in het stemmen, hier instemmen, afstemmen, toestemmen en bestemmen. Dat bezieling juist en vooral kan samenhangen met een of andere vorm van stemmen, vraagt al een gevoelsmatig bewegen, aan de lezer om daar voor zichzelf maar eens stem aan te geven.

Daar waar verheldering vraagt om een doen kennen, dat evenwel niet zomaar tot stand kan komen, zien we hier een mate van je er al of niet toe bekennen, zodat je het al of niet op een gegeven moment kan herkennen, om vervolgens het al of niet te kunnen erkennen in de mate dat de helderheid aan het daglicht wil treden.

Ben je er dan, dat hoop je dan maar, want hoe dan ook dien je je te bewegen weer eens den einder te gaan verkennen, want waar eindigt en begint elke helderheid anders dan deze weer opnieuw te doorvorsen. Zo vangt het kennen aan door maar eens rustig te gaan verkennen, maar op een gegeven moment dien je je ook ertoe te bekennen en weer kan de cirkel doorgetrokken worden, want wat vraagt het herkennen, wil je het ooit kunnen erkennen?

In de fase van de vormgeving vinden we niet zo spannende begrippen, evenwel zijn ze toch handig voor elke startende vormgever: zonder grondig onderzoek en dito toetsing kom je niet verder, maar zonder een grondig ontwerp valt er ook niet veel te realiseren, het vraagt altijd kruisbestuiving, ook al ga je van het onderzoeken naar het ontwerpen, hetgeen weer getoetst moet worden wil je het ooit kunnen realiseren. Het zijn maar heel simpele noties, maar wie daar stil bij kan staan, zonder meteen zijn neus hooghartig op te trekken kan er altijd nog aan winnen.

Ook en vooral simpele noties kunnen werkzaam worden in elke discipline, juist daar waar chaos dreigt in de creatieve willekeur van voor elk wat wils. Er valt nog heel veel meer te vertellen, zie bijvoorbeeld de positie van de yin organen zoals de chinezen dat hebben gepositioneerd in het dynagram. Toch laten we het hierbij, elders bij de TCM grammen vind je meer over deze ingenieuze systematiek.