10. Organogram Opleidingstraject Systeem Dynamiek

In dit organogram schetsen we de vier traditionele ambachtelijke graden, als het gaat om het verwerven van een systeem dynamische competentie. In deze leerling, gezel, meester en grootmeester. Grootmeester klinkt zo groot, vandaar dat we deze graad veelal ook benoemen als leermeester, immers je bent groot als je in staat bent voortdurend te leren, zowel middels onderhanden object betrokken onderzoek als wel middels de eigen persoonlijke ontwikkeling.

Binnen het functionele paradigma opererend, trachten we voortdurend dit subject betrokken zoeken te relateren aan het object betrokken onderzoek. Precies dit gegeven vormt het hart van Bildung.

In het diagram ziet men dat de leerling feitelijk pas aanvangt na de door de ALV geaccordeerde presentatie, hetgeen we een proeve van bekwaamheid achten om als leerling ook te kunnen aanvangen in het systeem dynamische traject. Wie niet autodidactisch zijn eigen leer en onderzoeksproces weet te bemensen, is feitelijk nog niet in staat aan te vangen met systeem dynamiek. Het vraagt immers heel veel zelfstudie, doorzettingsvermogen en talent om zich op deze leer- en onderzoeksweg te begeven.

Het organogram kan dan in nuce, alle details hier achterwege latend, snel beschreven worden. Elke fase vraagt een proeve van bekwaamheid, die beschreven staat bij education artes sophia. De vier karakteristieken van deze vier achtereenvolgende fasen hebben we benoemd met in staat zijn je zelf te trainen, het te doen reproduceren, om vervolgens ermee te gaan experimenteren en wel zodanig dat je ooit iets nieuws kan voortbrengen, cq produceren.

Deze fasen worden begeleid door het leren samenwerken, het samen leren, samen bouwen en samen ondernemen, conform de vier graden: om als leerling pro-actief lerend te worden, het gezel-zijn eigenstandig met anderen te be-oefenen, in het meester-schap samen te gaan bouwen aan en of in een bepaalde discipline om uiteindelijk samen iets te gaan ondernemen ten dienste van de verdere ontwikkeling van mens en aarde.