12. Organogram Financiële verwerking

In dit organogram hebben we op een speelse wijze in beeld gebracht hoe een startende ondernemer zijn financiële activiteiten kan monitoren, door ze onder te brengen in vier kwadranten: facturatie, administratie, realisatie en validatie. Uitdrukkelijk staat vermeld: elk ondernemend lid met een KVK inschrijving. Aangezien de coöperatie nu vrijgesteld is van deze onderscheiden taken inzake het financiële reilen en zeilen als ingeschreven KVK onderneming.

Dat vereenvoudigt het interne coöperatieve samenwerkingsverband dermate dat nu de radix behartigd kan worden. Het vrije onderzoek ten bate van zichzelf en anderen. Het vrije ideële geestesleven kan zo onbelast tot ontwikkeling komen, niet gehinderd door rendementsmotieven en of bedrijfsmatige en economische belangen.

Binnen de coöperatie hebben we zo een vrijplaats gecreëerd voor fundamenteel vrij onderzoek en een vrije wederzijdse belangenbehartiging. Onderzoek dient ten diepste een universele dimensie te dienen. Toegepast onderzoek wijzen we niet af, tenzij dat ten koste gaat van mens en milieu. We beogen juist het tegendeel.

Zie in deze bijvoorbeeld de woekeringen en wandaden binnen het chemische en biochemische bereik, zeer wel als het gaat om het o.a. ontwikkelen van medicijnen, herbiciden, fungiciden en insecticiden, de obscure gen manipulaties en het verdonkeremanen van genenbestanden en of genenbanken.

Overigens was het een proeve, om te bekijken, in hoeverre we zoiets als financiële verwerking, systeem dynamisch in kaart konden brengen. Overigens een tak van sport die nog diepgaander uitgewerkt mag worden, met name om in beeld te krijgen wat de simplex inhoudt betreffende het financieel economische verkeer. Ook hier zien we talloze woekeringen in het economische leven als luchtbellen aan de dag treden.

Oneigenlijke woekeringen spiegelen de mateloosheid van het egoïsme en de mateloze zelf verrijking op alle lagen en fronten in het kapitalistisch systeem. Je mag wel zeggen ten koste van het welzijn van aarde, plant, dier en mens. Uitbuiting is dan ook de treffendste karakteristiek van deze mateloosheid: na ons de zondvloed.

Hoe het tij te keren, daar maken we binnen artesS verband juist werk van, onbaatzuchtig onderzoekswerk ten bate van het geheel.