17. Organogram Invent to learn

Wat we in dit organogram willen beschrijven wordt al ingeluid door de ondertitel: 12 elementen van een goed artesS project. Zonder deze 12 criteria voldoet een artesS project niet, geen sinecure, maar ook hier, elke poging om dat na te streven telt. Vandaar dat we ze op het netvlies dienen te houden, waarvan bij deze acte.

Hier voor het overzicht op een rijtje zettend.

De eerste vier criteria in de kwadranten:

Novelty, nieuwheid.

Connectivity, verbondenheid.

Shareability, deelbaarheid.

Solvability, oplosbaarheid.

De tweede vier criteria op het dynamische kruis:

Op de verticaal:

Complexity, complexiteit.

Capability, bekwaamheid

Op de horizontaal:

Intensity, intensiteit.

Expediency, doelmatigheid.

De derde vier criteria in het diagram (rood):

Op de verticaal:

Thoughtful questions, doordachte vragen.

Supportive culture, ondersteunende cultuur.

Op de horizontaal:

Motivations, motivaties.

Challenges, uitdagingen.

Op zich spreken ze voor zichzelf. Met enige verbeeldingskracht en kennis van zaken moet je deze 12 criteria kunnen onderkennen, ze ook daadwerkelijk alle 12 in acht nemen vraagt een voortdurend oefenen.

Hier kort omschreven elk project dient iets nieuws aan de orde te stellen om dat vervolgens in connectie met elkaar vorm te kunnen geven en wel zo dat de gevonden conceptuele inzichten deelbaar voor het voetlicht verschijnen, waar mogelijk tenderend naar het scheppen van een oplossing.

Dat houdt in dat elke complexe vraagstelling doelmatig ingericht moet worden, willen we de vigerende complexiteit met enige bekwaamheid in beeld kunnen brengen, opdat we deze beeldconcepten, modellen, ook kunnen voorzien van een zekere intensiteit, aangesprokenen bewegend tot adequaat handelen.

Maar dan zijn we er nog niet. Zijn we vervolgens in staat met doordachte vragen het probleem en of de vraagstelling bekwaam in beeld en tot begrip te brengen, zodat de probleem en of vraagstellers gemotiveerd hun uitdagingen kunnen gaan bemensen.

Er zijn nog vele variabele omschrijvingen te formuleren, voel je vrij om een aantal op papier te zetten en wij zien ze graag verschijnen.