18. Organogram Onderhanden werkoverzicht

Dit organogram spreekt voor zich, het betreft het schrijfbord waarop we van elkaar weten waar we in de onderscheiden kamers mee bezig zijn. Het organogram is inmiddels gedateerd en zijn we nu, gezien het aantal beschikbare talenten, in diverse leerwerkgroepjes aan de slag met diverse projecten, waaronder bijvoorbeeld het weer volledig reviseren en installeren van alle extensies betreffende onze modellen op de website.

Dat brengt met zich mee dat hetgeen we in de afgelopen jaren hebben gemodelleerd, weer opnieuw, dienen te catalogiseren in een inzichtelijke denk en werkraam. Verder zien we dat in de loop van de tijd vele grammen zijn ontstaan, die we dienen te reviseren, waar nodig corrigeren op taalfouten en er zijn zelfs grammen die we zelf niet meer verstaan en of begrijpen. Het vraagt van ons leerbereidheid te blijven oefenen, ook van eigen fouten kunnen we weer leren.

Verder zien we dat we zonder het nog te weten diverse modellen al hernomen hebben en of reeds in tig onderscheiden variaties hebben uitgewerkt, zoals over hoe te leren, al of niet in het kader van Bildung en Systeem dynamiek.

Gezien de beperkte tijd en menskracht ontberen vele modellen nog een adequate beschrijving. In de tijd dat we ze maakten, hadden we alle beschikbare kennis nog paraat, nu vraagt het weer een inlezen en een hernieuwd uitwerken, maar ook hier een systeem dynamisch bouwwerk vraagt vele bouwstenen en vele geroepenen om uiteindelijk een kristallijn bouwwerk neer te kunnen zetten. Alle support aangaande onderscheiden competenties blijven in deze welkom.