19. Organogram Documentaire informatie

Ziehier, tot slot, een ogenschijnlijke simpele poging om organisatorisch helder te krijgen hoe, waar en wanneer, wie doet wat, betreffende onze documenten, qua tekst en beeld, we ze dienen te beheren. Als een on-line opererende gemeenschap, kunnen we niet zonder computers en een veilige opslag van al het ontwikkelde materiaal.

Evenwel is elke computer en ieder van ons eindig, dus hoe geven we het stokje door. Een boek zou handig zijn, maar ook dat is onderhevig aan verval. Vindbaarheid en verspreiding is voor ons nog een kernthema waar we aan moeten werken, vandaar dat het laatste organogram hier leeg aan het einde van deze pagina staat.

Het laatste is nog niet gezegd en of gerealiseerd, we zijn voortdurend doende een jonge tak van inter en intra-disciplinair werken uit te bouwen tot een gevalideerd, kennisintegratie bevorderend, systeem dynamisch instrumentarium.

Met dank aan de lezer, die deze laatste zin nog met genoegen weet te souperen, nogmaals dank voor het doornemen van onze organogrammen.