Corporate manners

artes technè - de onderzoekende houding

De auteur Michael J. Gelb beschrijft zeven verschillende gebieden waarbinnen Leonardo’s genialiteit naar voren kwam. De kern van het boek Denken als Leonardo da Vinci gaat over het toepassen van de Zeven Da Vinciaanse Principes:

  1. Curiositá - Een nieuwsgierige benadering van het leven en een streven naar permanent leren.

  2. Dimostrazione - Een voornemen om kennis te toetsen aan ervaring en een bereidheid om van fouten te leren.

  3. Sensazione - De voortdurende verfijning van alle 12 zintuigen als middel om de ervaring te verlevendigen.

  4. Sfumato - Een bereidheid om dubbelzinnigheid, paradoxen en onzekerheid te verwelkomen.

  5. Arte/Scienza - De ontwikkeling van het evenwicht tussen wetenschap en kunst, logica en logiek, begrip en beeld.

  6. Corporalità - Het streven naar gratie, handvaardigheid, conditie en houding.

  7. Connesione - De erkenning van het onderlinge verband en de waardering van de onderlinge verbondenheid van alle dingen en verschijnselen. Systeemdynamisch denken.