Stroke of insight

Op 10-12-1996 ondervond dr. Jill Bolte Taylor, neuroanatomist, een hersenbloeding in haar linker hersenhelft, laterale kwab, het veranderde haar hele zijn. In haar presentatie op TED vertelde ze hoe ze op dat moment, als neuroanatomist, de gelegenheid kreeg om datgene wat haar overkwam, van binnenuit te kunnen beschrijven. Dat doet ze zo levendig, betrokken en concreet, dat het menigeen inspireerde haar/zijn leven opnieuw onder de loep te nemen. Vanuit welke hersenhelft sta je als persoon in leven en werk te acteren? Ze schreef een gelijknamig boek over haar ervaringen en wist daarmee vele patiënten, die hetzelfde ondervonden te bemoedigen. Zelf heeft ze 8 jaar nodig gehad om weer volledig te herstellen.

Aangezien ze een controversieel onderwerp aansneed m.b.t. de twee onderscheiden functies van de betreffende hersenhelften, vroeg dat om onderbouwing, hetgeen ze ook als neuroanatomist kon waarmaken, zie haar eigen onderbouwingen in deze, online te vinden.

Voor ons vormde haar, fenomenologisch getinte, beschrijving een fenomenale onderbouwing van hetgeen we al, zonder haar inbreng, ooit als een geheel van hypothetische, formele, specifieke dynamieken m.b.t. een diagram hadden uitgewerkt. Tot onze verbazing beschreef ze in nagenoeg gelijkluidende begrippen en dynamieken de twee, door ons zo benoemde, tegendelige routes in het diagram, enerzijds antipathisch, opponerend, afscheidend en structurerend en anderzijds sympathisch, participerend, verbindend en ordenend, om er maar een paar te noemen, elders staan ze uitvoeriger beschreven. In onderstaand diagram hebben we gepoogd ons te houden aan hetgeen Taylor in haar Ted presentatie aan de orde heeft gesteld.

Toen we ons gingen verdiepen in hersengedrag, deed zich de vraag voor, hoe we de beide hersenhelften in het diagram dienden te positioneren? Mede in het licht van het diagram waarin we vorm gaven aan 5 kenmerkende factoren: impuls, bewustzijn, beweging en gedrag met als midden het centrale zenuwstelsel. We hernemen ze in onderstaand diagram. Na de uiteenzetting van Taylor werd het ons des te meer duidelijk: de beide, volledig gescheiden, hersenhelften (behoudens de Corpus Callosum, die hen beiden verbindt) moeten over de horizontaal geplaatst worden, met de frontale kwabben, gericht naar het oosten. Op die wijze konden we Taylor's bevindingen vrij eenvoudig in het diagram positioneren, conform de reeds door ons uitgewerkte dynamieken. Blijkbaar hebben we in deze de werking van de hersenhelften onbewust aan de orde gesteld aan de hand van de formele dynamieken, die we in het diagram meenden te moeten onderbrengen.

We kunnen onderstaande diagram geheel en al uitschrijven en uitleggen, maar wellicht is het een aanrader om eerst zelf naar de prachtige en bewogen uiteenzetting (2008) van Jill Taylor te kijken, alvorens onderstaand diagram trachten te ontrafelen. Haar presentatie is in het Nederlands ondertiteld en terug te vinden op YouTube onder My stroke of insight of op www.ted.com.

(Digitalisering diagram in bewerking, zie in deze het kladje)

"We are all the life power of Universe". J.B.Taylor.

"The intuitive mind is a sacred gift and the rational mind is a faithful servant. We have created a society that honors the servant and has forgotten the gift" Albert Einstein.

"Movement is the language of the brain." Anat Baniel, Neuromovement, the nine essentials.