Algemeen, Fu Hsi structuur en King-Wen ordening

Dynagram 1 Het oer trigram, hemel-mens-aarde

(De cursieve woorden komen terug in de dynagrammen)

Yang & Yin is de basis dynamiek van alle werkelijkheid.

De volkomenheid van Yin wordt in de aarde gesymboliseerd en de volkomenheid van Yang wordt in de hemel gerepresenteerd. De tweeheid Yin en Yang brengen respectievelijk aarde en hemel voort. Deze polaire dynamiek tussen hemel en aarde brengt een drieledigheid voort: hemel-mens-aarde.

Dit midden tussen hemel en aarde is de mens en die draagt zowel Yin als Yang in zich.

De mens, die man (Yang) kan zijn, draagt het Yin in zich. De mens, die vrouw (Yin) kan zijn, draagt het Yang in zich. De duale tweeheid van het mannelijke en het vrouwelijke brengt weer een harmoniserende drieheid voort: een kind (vrucht). Het kind kan ‘zoon’ (1 keer Yang en 2 keer Yin) of ‘dochter’ (1 keer Yin en 2 keer Yang) zijn.

De drieledigheid ‘mens’ als kiem van twee werelden beïnvloedt weer de tweeheid hemel en aarde. Zo verloopt de continue wisselwerking tussen Yin en Yang.

De Tao van de waarheid is Yang & Yin.

De Tao van de hemel is licht & donker.

De Tao van de aarde is week & vast.

De Tao van de mens is liefde & rechtvaardigheid.

Een trigram is het oerbeeld van deze polaire dynamiek (hemel-mens-aarde). Deze drieledigheid wordt uitgebeeld in een oertrigram, bestaande uit drie lagen of strepen. De onderste streep representeert de aarde, de middelste de mens en de bovenste de hemel. Elke laag in het trigram kan zowel Yang als Yin zijn.

Dynagram 2 Fu Hsi structuur

Een trigram is het oerbeeld van deze polaire dynamiek (hemel-mens-aarde).

Elke laag in het trigram kan zowel Yang als Yin zijn. Daar uit vloeien 8 mogelijke combinaties voort.

Bijgevolg zijn er 8 oerbeelden/symbolen/dynamieken/kwaliteiten/archetypen.

Samen vormen zij een open systeem en kunnen in elkaar overgaan, zodat ze een ordening bewerken van elkaar insluiten en uitsluiten.

Elke trigram representeert een energetische oer-dynamiek, een ‘basis’ situatie bestaande uit 3 strepen (doorgetrokken streep, Yang en/of afgebroken streep, Yin).

De beweging tussen deze oer-dynamieken geven veranderingen, die worden weer gegeven in hexagrammen. Elk hexagram (hexa=6 strepen) is een combinatie van 2 basis trigrammen (tri= 3 strepen). Elke trigram kan met zich zelf en met elk ander trigram een hexagram vormen. Bijgevolg krijg je 8 maal 8 mogelijkheden: 64 hexagrammen. Met deze 64 hexagrammen kun je de structuur van de werkelijkheid onderzoeken.

De 8 oerbeelden worden op twee wijzen geordend in het veld.

1 Fu Hsi: De voor-wereldlijke-orde: gestructureerd in de ruimte en op de assen. Fu Hsi leefde rond 2850 v Chr. De Fu Hsi structuur presenteert en visualiseert de 8 oerbeelden in trigrammen.

2 King Wen: De wereldlijke-orde: geordend in de tijd en in de cirkel. King Wen leefde rond 1100 v Chr. De King Wen ordening representeert en visualiseert de 8 oerbeelden.

De Fu Hsi structuur:

In de Fu Hsi structuur geven de assen verheldering over de posities van de 8 oerbeelden en hun onderlinge dynamiek. De twee posities op elke as vormen een aanvullend, complementair geheel. Dat geldt voor alle assen, verticaal, horizontaal en beide diagonale assen. Ook spiegelen ze elkaar complementair over de horizontaal. De Fu hsi structuur laat een harmonische ordening in de ruimte zien. Zowel links als rechts, zowel boven als onder.

Uitleg assen:

De verticale as representeert een insluitende polaire dynamiek, die we duiden als een en-en verhouding. De verticale as karakteriseert de ruimte als een tegelijkertijd. Het is de as van de immateriële werkelijkheid (geest), die wordt bepaald door de polaire dynamiek tussen hemel (vader) en aarde (moeder). Zij scheppen een midden.

De horizontale as representeert een uitsluitende duale dynamiek, die we duiden als een of-of verhouding. De horizontale as karakteriseert de tijd als een na-elkaar. Het is de as van de materiële werkelijkheid (stof), die wordt bepaald door de duale dynamiek tussen het vuur (middelste dochter) of het water (middelste zoon). Zij scheppen ontwikkeling.

De diagonale as van de beweging (activiteit) representeert de dualiteit tussen Yin initiërend, de wind (oudste dochter) of Yang initiërend, de donder (oudste zoon). Deze diagonale as karakteriseert de ruimte als een na-elkaar. De wind en de donder zijn beiden zeer bewegelijk. Zij zijn beiden initiatief nemend. De een meer Yang (de donder) en de ander meer Yin (de wind).

De diagonale as van de rust (passiviteit) representeert de polariteit tussen Yin ontvankelijk, het meer (jongste dochter) en Yang ontvankelijk, de berg (