Het Geheim van de Gouden bloem

De gouden bloem als metafoor voor systeem dynamiek

Zie uitleg bij system dynamics halverwege de pagina.

Metgezel van de hemel:

Een ruimdenkend, edelmoedig mens, die open staat voor alles en iedereen, die mededogen heeft met de ouden en armen, die bijstaat wie in nood is en redt wie in gevaar verkeert, die geeft zonder er iets voor terug te verlangen, die nooit wrevel voelt, die anderen en zichzelf onpartijdig beoordeelt en weet dat alles een is.

Metgezel van de aarde:

Een soepel mens, die zich weet te schikken, die nederig is en zichzelf meester, die geen onrust en onbestendigheid kent, die niet boos wordt en beledigingen naast zich neerlegt, die gedwee alle moeilijkheden, ziekten en natuurrampen aanvaardt, die geen angst voelt of wrok koestert als hij wordt geconfronteerd met vijandigheid en gevaar.

Auteur is Lioe I-ming, titel werk: Ontwaken tot Tao blz. 100