Milt, Tussenseizoen(en)

Van de vijf Elementen vertegenwoordigen vier Elementen een seizoen in de jaarcyclus. De Aarde correspondeert met geen enkel seizoen, omdat ze het centrum is. Ze is het neutrale referentiepunt waar de seizoenen en de andere elementen rond draaien.“De Milt behoort tot de Aarde die tot het Centrum behoort; zijn invloed manifesteert zich tijdens 18 dagen tegen het einde van elk van de 4 seizoenen en behoort zelf niet tot een seizoen”. Dus, in de seizoencyclus, komt de Aarde eigenlijk overeen met het late stadium van elk seizoen. Met andere woorden, op het einde van elk seizoen gaan de hemelse energieën terug naar de Aarde om aangevuld te worden. Alhoewel het element Aarde vaak geassocieerd wordt aan de “nazomer”, correspondeert het ook met “nawinter”, “nalente” en “naherfst”.

Referentie: De Grondslagen van de Chinese Geneeskunde

Giovanni Maciocia (G.Mac.), blz. 22-23