Human dynamics

Praktische menskunde

Praktische menskunde bedoelt de mens op een praktische wijze in beeld te brengen teneinde het begrijpen te voorzien van vele mogelijke doorkijkjes.

De mens is een complex fenomeen, vandaar dat het een mens niet altijd lukt zicht te krijgen op dit verschijnsel.

Wie heeft soms geen behoefte wat zicht en inzicht te krijgen als het gaat om mens te worden onder de mensen?

Zie daarvoor pagina: Opleiding, praktische menskunde.

Ons inziens is het de moeite waard de talloze concepten en modellen over dit wezen, compatibel bijeen te brengen in een systeem dynamisch model, teneinde de talloze interferenties te kunnen nutten in het onderzoek.

Al doende synthetiseren we in praktische menskunde de vigerende concepten en modellen tussen Oost en West, de traditionele oosterse (chinese orgaansystematiek) en westerse (elementenleer) concepten als wel ook hedendaagse, fenomenologisch en empirisch onderbouwde mensbeelden.

Op deze pagina komen in de loop van de tijd diagrammen en dynagrammen te staan voor de trainees en studenten die menskunde willen praktiseren. Ze vormen het praktische beeldmateriaal om hun onderzoek in eigen 'mensenwerk' en die van anderen te kunnen analyseren en synthetiseren.

Al het beeldmateriaal ontstaat uit het zelfsturende onderzoek, dat elke student en docent, trainee en trainer, zelf ter hand dient te nemen. Geen enkel model en of concept kan in deze een exclusieve optiek claimen. Vandaar dat alle modellen hypothetisch zijn ondergebracht in een systeem dynamisch model. Het doel is onderzoek te bevorderen en niet het absolute weten.

Aanvullingen en verbeteringen naar beeld en begrip zijn dan ook van harte welkom. We wensen U veel plezier en vrucht in het bijeenbrengen van mens en organisatie, mens en onderzoek, mens en communicatie, mens en begeleiding.

Dit is een van de dynagrammen die je kunt vinden in het onderdeel Praktische Menskunde. Het bovenstaande diagram is het basis model voor de module praktische menskunde.