Welkom bij
Kennisinstituut Artes Sophiae

           - The art of Knowledge -

              'knowledge with a heartbeat'


Een nieuwe omgang met kennis
Artes Sophiae staat voor kennismanagement ten dienste van cultureel-maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot de ontplooiing van de menselijke individualiteit. In onze optiek bestaat de werkelijkheid uit het meetbare èn het onmeetbare, het kwantitatieve èn het kwalitatieve. We willen recht doen aan beide aspecten van deze werkelijkheid. Om deze reden werken we methodisch aan een nieuwe vorm van kennisintegratie: systeem dynamisch leren denken en werken. Tevens willen we zichtbaar maken hoe in de wisselwerking tussen het kwantitatieve en het kwalitatieve, beide onderzoeksbenaderingen in systeem dynamiek elkaar kunnen bekrachtigen.

In onze huidige tijd heeft het kwantitatief georiënteerde wetenschappelijke onderzoek het primaat (Peursen, 2005). Dat is niet altijd zo geweest. In de vóórwetenschappelijke tijd werd de werkelijkheid op een heel andere manier onderzocht en geduid. We kunnen dat samenvatten in de woorden beelddenken en beeldwijsheid, denk aan mythen, riten en symbolen. Deze manier van denken in beelden heeft plaats gemaakt voor het denken in begrippen, het huidige wetenschappelijke begripsdenken met al haar onderscheiden disciplines.

Dit aloude beelddenken wordt door het huidige begripsdenken niet beoordeeld als vrij van tegenspraak, waardoor diverse inzichten, resulterend uit dit denken in beelden, dreigen verloren te raken als bron voor verder onderzoek. Heden ten dage beginnen we tot het inzicht te komen dat zowel beelddenken als begripsdenken recht van bestaan dienen te krijgen en feitelijk nog steeds naast elkaar bestaan. Dit fragment illustreert dit. Het wordt langzaamaan duidelijk dat de beoordeling van de werkelijkheid vanuit slechts één van de twee invalshoeken, niet langer afdoende is.

Het maatschappelijke debat over het verval van kwaliteit in nagenoeg alle sectoren neemt wereldwijd hand over hand toe (VPRO, 2013)(BBC 2009). Naast een kwantitatief analytische benadering van de werkelijkheid, waarin het begripsdenken centraal staat, dient ons inziens opnieuw vorm gegeven te worden aan een kwalitatief synthetische benadering, waarin het beelddenken centraal staat, zodat in velerlei onderzoek beide uitgangspunten gelijktijdig behartigd kunnen worden (Vandeursen 2007). Artes Sophiae ontwikkelt daartoe een methode om zowel begripsdenken als beelddenken te kunnen managen en ze in een visueel verband te denken, op grond waarvan functioneel onderzoek vormgegeven kan worden. De kracht van deze methode ligt in het hanteerbaar maken van deze twee vormen van denken en de daaruit voortvloeiende kennis te ´beelden´ in een open systeem model (vandeursen).

Artes Sophiae is een kennisinstituut dat zich richt op het ontwikkelen van en zich sterk maakt voor systeem dynamisch denken en werken. Zij tracht beeld en begrip op een consistente en coherente wijze tot een logisch geheel te smeden. Zij zoekt, conform de ontwikkeling van het menselijk denkvermogen, naar een visuele samenhang tussen begripskennis en beeldkennis, daarmee beoogt ze een synthese te bewerken tussen begripsdenken en beelddenken. Beeldvorming en begripsvorming dienen daartoe zowel in de context van het onderzoek, als in de context van de ontwikkeling van de onderzoekende mens geplaatst te worden.

In de horizontale menubalk, boven in de header, van de website, vind je in vier onderwerpen beschreven hoe Artes Sophiae hieraan vorm geeft. Per onderwerp staat onder elke menutab een inleidende toelichting. In de toelichting zijn ook interne links verwerkt naar teksten en producten die verdieping, onderbouwing en ondersteuning beogen, Deze teksten zijn ook te vinden via de verticale menubalk, aan de linkerkant in de bibliotheek. Daar vind je ook alle tot nu vorm gegeven modellen, die we systeem dynamisch hebben opgebouwd en ingericht. Evenzeer kan je daar informatie over onze producten en organisatie vinden. We wensen je studieus leesplezier.Wat is systeem dynamiek?

Systeem Dynamiek is een methode waarmee we kennis managen. Kennis managen, is kennis zodanig organiseren en modelleren, waardoor het mogelijk wordt om bepaalde kennis inhouden te relateren aan andere kennis inhouden, ongeacht de disciplines waaruit zij voortkomen, zodat er gewerkt kan worden aan kennisintegratie. Lees verder onder System dynamics

Hoe werkt systeem dynamiek?
Systeem Dynamiek werkt met het opsporen van specifieke dynamieken; dat zijn bepaalde karakteristieke bewegingen, die zich in de werkelijkheid voordoen. Deze dynamieken worden in beeld gebracht in een hiervoor ontworpen open systeem model, een geijkt veld, een diagram. Door deze manier van werken en het inrichten van kennis in het open systeem model, zijn de modellen compatibel, ongeacht de kennisinhoud. Lees verder onder Research dynamics

Waarvoor is systeem dynamiek te gebruiken?

Systeem Dynamiek kent vele toepassingen. Het is in te zetten bij het doen van onderzoek en om te werken aan oplossingen voor complexe en of interdisciplinaire vraagstukken op tal van terreinen en disciplines. Denk hierbij bijvoorbeeld aan menskunde (persoonsontwikkeling), organisatiekunde (transities), gezondheidszorg (anamnese), onderwijs (bildung). Lees verder onder Human dynamics en Organisation dynamics


Agenda

 • Fenomenologie week september 2016 Aan de hand van een boom, plant of kruid oefen je je in het onbevangen waarnemen en gewaarworden.Stap voor stap ga je op zoek naar het wezenlijke in de ...
  Geplaatst 9 mei 2016 14:05 door Bart Muis
 • Herfstwerkshop 'Jezelf in Beeld' 29 november 2015 Wanneer de avond valt kijken we terug op de middag en de ochtend. Wat heeft deze dag mij gebracht? Was het een vruchtbare dag? De avond in de dag is ...
  Geplaatst 19 okt. 2015 03:41 door Bart Muis
 • Fenomenologie week september 2015 Ooit van fenomenologie gehoord? Een lange en ingewikkelde naam voor iets wat elke mens van nature doet: Waarnemen! Wil je ervaren hoe je daar stil bij kunt staan: gewoon doen ...
  Geplaatst 10 jun. 2015 02:13 door Bart Muis
 • Lenteworkshop "Jezelf in Beeld" 22 maart 2015 De lente komt eraan......Zo vanaf half februari is er onder de grond al van alles in beweging ter voorbereiding om naar buiten te komen. De vroegste knoppen beginnen voorzichtig ...
  Geplaatst 23 feb. 2015 08:44 door Bart Muis
Berichten 1 - 4 van 38 worden weergegeven. Meer bekijken »


https://www.facebook.com/artessophiae