artes Sophiae - the art of knowledge

Artes Sophiae is een stichting voor systeem dynamisch denken en werken. Centraal staat het ontwikkelen van de beeldmethode om kennis te managen. De kracht van deze methode ligt in het hanteerbaar maken van kennis door de essentie te ´beelden´ in het open systeem model. 

Het open systeem model wordt gepraktiseerd door methodisch te leren onderzoeken. Hier leer je via systeem dynamische regels kennis om te werken in coherente en consistente modellen. 

Onze trainingen zijn ontwikkeld op basis van deze systeem dynamische beeldmethode. Hiermee vindt deze beeldmethode een weg naar de praktijk.Wilt u op de hoogte blijven, kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief: