Archief Site‎ > ‎

Fenomenologie


                          'Er bestaat slechts één kennisbron, namelijk de ervaringswereld,
                                          waarin de ideeënwereld ligt opgesloten.’


                                            Goethe Rudolf Steiner, Goethes wereldbeschouwing, blz. 17

 
                Hoe houd jij contact met jouw ervaringswereld in onze hectische maatschappij?

 Training: Fenomenologie

Diepe ontmoetingen tussen mensen gaan verder dan een goed gesprek. Het zijn de momenten wanneer woorden overbodig zijn en gevoelens in stilte worden gedeeld. Communicatie vindt dan plaats vanuit een lege, niet-denkende en niet-willende geest. Dit zijn ont-moetingen op wezenlijk niveau. Het vermogen om te communiceren op wezenlijk niveau kun je trainen in de natuur.

Het doel is om als professional heel concreet te zien en innerlijk te verstaan wat er zich in de mens tegenover je afspeelt. Dit kan ook een plant of dier zijn. Je leert exact te benoemen wat zich in de ander beweegt. Uiteindelijk ontwikkel je het vermogen om met levendige beelden en begrippen te werken.

Je leidinggevende vermogens, didactische of therapeutische vaardigheden worden hierdoor naar een hoger niveau getild.

In de fenomenologietraining gaan we 6 dagen te werk volgens een gedegen theoretisch onderbouwde en in de praktijk beproefde methode.

Stap voor stap ontwikkel je aan de kleinste details een wakkerheid die direct toepasbaar is. Anderzijds laat de methode je ervaren hoe de energie en vitaliteit van een plant door je lichaam stroomt. Zo word je bewust hoe deze op jou inwerkt.

Een week met het bos bevordert de regeneratie van je lichaam. Je ontstresst, kunt bijtanken en je ervaart hoe je weer opnieuw kunt opladen. Beleef hoe het is om je creativiteit te laten ontwaken. Je zult merken dat er een kunstenaar in je schuilt.


 Reacties van deelnemers

Het doel van de training is kennis maken met het wezenlijke van de plant. Het pad dat je hierbij loopt is belangrijk. De fenomenologie training biedt scholing in het ontwikkelen van jouw eigen praktische leerweg.

De groepsdynamiek ondersteunt je tijdens de week. Het maakt ook dat je jouw eigen proces versterkt waarneemt en gewaar wordt. Al doende merk je dat je meer leert zien, begrijpen en verstaan van de fenomenen die zich voordoen. Je ontdekt het plezier om vanuit het wezenlijke te leren denken, voelen en willen.

Je leert de uiterlijke waarneming streng te onderscheiden van de innerlijke gewaarwording. Hierbij maak je gebruik van al je zintuigen. Je handelen wordt bewuster, rijker en dynamischer. Uiteindelijk ontwikkel je zowel analytische als synthetische vaardigheden die je professionele competenties verrijken en verdiepen.

De fenomenologietraining is een intensieve week die een beroep doet op het vermogen van de cursist om innerlijk mee te bewegen met de fenomenen die zich voordoen. We zullen veel in de natuur bezig zijn met verschillende werkvormen.

Met één plantensoort gaan we als groep werken. Dit is een bewuste keuze van ons. Welke plant of boom dit is, wordt bij aanvang van de training bekend gemaakt.

De methode is ook toepasbaar voor fenomenologisch onderzoek met dieren en mensen. De fenomenologie training vraagt geen speciale voorkennis of ervaring. Iedereen kan deelnemen.

Je leert in de fenomenologie training een wezenlijk contact aan te gaan op een manier die zo’n diepe indruk maakt dat deze week een onvergetelijke ervaring zal zijn.

Deelname staat open voor professionals en geïnteresseerden die verdieping zoeken. Bijvoorbeeld managers, therapeuten, studenten, verpleegkundigen, artsen, docenten, therapeuten en natuurliefhebbers. We hebben voor deze trainingen ruimte voor 8 personen. Ervaringen van deelnemers
Het heeft mezelf veel inzichten gegeven.
Mirjam

Er is een verdieping gekomen deze week, er is een dimensie bij. Alsof ik in een plat vlak nu driedimensionaal kan zien.
Jan Willem


Het bracht eigenlijk meer dan ik ooit had kunnen bedenken. Ik ben echt enthousiast geworden en ik ga hiermee aan de slag in de plantenwereld...
Cécile


Laat je verwonderen door wat een boom laat zien.
Monique

 Het 1e wonderschone moment waarin ik alles heb mogen onderzoeken en doorleven in een methode die ik steeds beter ga begrijpen.
Dicky


Je ervaart aan den lijve het krachtenveld van een boom.
Edith

 Een diepe verbinding met de berk, mezelf en natuur in het algemeen. Een die naar mijn gevoel zo sterk is dat ik er altijd op terug kan vallen. Dit was buiten mijn verwachtingen.
MichielIk voelde een doorstroming van een geweldig levensgevoel. Blij.
MarkOntroerende, roerende helende week. 
Clara

 Het magische van de beuk
Is dat wat hij met het zonlicht doet
Sterven is de voorwaarde voor het ontwikkelen
Van een binnenruimte gevuld met licht
Op het licht gericht
Creëert men een donkere binnenruimte.
Suzanne
Tekeningen door deelneemster Lineke Schoemaker gemaakt tijdens de fenomenologie week: De Braam

 
 

 Contact


Alfons Vandeursen
Bart Muis
Christel van Heumen
Dicky den Besten

Mail voor info naar:

 Agenda

De eerstvolgende fenoweek vindt plaats zodra we weer een week organiseren.
Voor meer praktische informatie mbt deze week, zie onderaan de pagina.

Een fenoweek op maat?
voor bv een team en of afdeling binnen uw organisatie.

Mail voor de mogelijkheden:

 Download

Flyer.pdf
Planning weekend.pdf
Planning week.pdf
Brochure.pdf
Syllabus.pdf