Foundation‎ > ‎

Kernwaarden

Artes Sophiae is ingericht conform een netwerk organisatie; trainingen en opleidingen worden uitgevoerd door zelfstandig gevestigde professionals die in interdisciplinair verband samenwerken.

 

De inhoudelijke kwaliteit van onderzoek en training wordt systeem dynamisch gevalideerd. Dit houdt in, dat de kennis die overgedragen wordt of de kennis waarop een training gebaseerd is, berust op systeem dynamische grondslagen (onderbouwd vanuit de kentheorie). De grondslagen, de methode en de bruikbaarheid van het systeem dynamische model is op haar beurt weer getoetst aan vigerende modellen uit diverse wetenschappelijke disciplines. Om dit speels toe te passen zijn de kernwaarden van artes Sophiae op onderscheiden wijzen in kaart gebracht. Ter referentie hebben we de 16 principes van Earth Charter systeem dynamisch gemodelleerd. Zie hieronder.
Kernwaarden artes Sophiae                                             Earth Charter Nederland

https://sites.google.com/a/artes-sophiae.com/artes-sophiae/over-ons/kernwaarden/organisation-dynamics-artes-sophiae-kernwaarden-co-creatie.jpg